۱۳۹۵-۰۳-۱۸

مقاله حق، عدالت و جامعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۳۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: حق، عدالت و جامعه
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حق
مقاله عدالت اجتماعي
مقاله رفع فقر
مقاله توازن
مقاله جامعه
مقاله فرد
مقاله قرارداد گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشكري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدالت به دليل اينکه هميشه از والاترين آرمانهاي انسان است، از مهم ترين واژه ها و مفاهيم مورد بحث در علوم اجتماعي و اقتصادي است. البته بحث هاي انديشه ورزان درمورد عدالت از ابتداي مراحل تفكر بشر وجود داشته است؛ اما همچنان گستره و ژرفاي آن رو به افزايش است و به خاطر تنوع و گستردگي آرا، در مورد توافق بر آن، چه از جنبه اجرايي و چه به لحاظ مفهومي، چشم انداز روشني وجود ندارد.
يكي از مباحث مورد مناقشه در حوزه عدالت اين بحث است كه آيا عدالت امري است كه ناظر به فرايندهاست و در حيطه اقتصاد به قوانين، مقررات و تنظيم روابط ميان عاملان در فعاليت اقتصادي، كسب درآمد، مالكيت محصول كار و تلاش افراد (فرايند محوري) مربوط است و يا وضعيت به دست آمده از تحقق فرايندها را بررسي مي كند و سپس نتيجه نهايي صادر مي کند؟
هر دو طرف مساله، در ميان انديشمندان و اقتصاددانان غرب طرفداراني دارد؛ اما به نظر مي رسد كه ديدگاه اسلام به لحاظ مباني درباره حق و عدالت فراتر از اينهاست.
اين مقاله به بررسي و تعيين چنين ابعادي از مفهوم عدالت از ديدگاه اسلام مي پردازد؛ بنابراين در ابتدا برخي تعاريف عدالت و تحولات آن مطرح مي شود و سپس با توجه به مفهوم حق، تاثير واقعي (غير قراردادي) آن را بر عدالت و عدالت اجتماعي پيگيري مي کنيم.

© حقوق سایت محفوظ است