۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله حضور کلاد D زوگزانتله در مرجان هاي نرم و سخت غالب اطراف جزيره لارک، خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: حضور کلاد D زوگزانتله در مرجان هاي نرم و سخت غالب اطراف جزيره لارک، خليج فارس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Symbiodinium
مقاله کلاد D ،جلبک تک سلولي
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مصطفوي پرگل
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبادي ساناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مرجان هاي سخت و نرم خليج فارس داراي جلبک تک سلولي هم زيستي به نام زوگزانتله مي باشند که نقش مهمي در تامين مواد آلي مورد نياز مرجان ها ايفا مي نمايد. آبسنگ هاي مرجاني اين ناحيه از خليج به دليل قرار گرفتن در عرض هاي جغرافيايي نيمه گرمسيري و وجود دامنه وسيع تغييرات دماي آب و شوري بالا همواره تحت تاثيرتنش هاي محيطي مي باشند. اين تنش ها مي تواند منجر به تغيير زوگزانتله هاي همزيست با آن ها گردد. اين مطالعه با هدف شناسايي کلادهاي Symbiodinium به روش مولکولي و نيز بررسي حضور کلاد D زوگزانتله در مرجان هاي نرم و سخت جزيره لارک در خليج فارس انجام شده است.
مواد و روش ها: ۳ گونه از مرجان هاي نرم شمال و شمال شرق جزيره لارک و ۵ گونه مرجان سخت در شمال جزيره جمع آوري گرديد. پس از استخراج DNA، زيرواحد بزرگ ريبوزوم ۲۸S با استفاده از واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) تکثير شد. سپس توالي زيرواحد بزرگ ريبوزومي S28 با استفاده از آناليز فيلوژني، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: به دنبال تکثير قطعه اي از ژن زيرواحد بزرگ ريبوزومي۲۸S ، توالي ۷۸۰ bp به دست آمد. پس از توالي يابي قطعه ژني تکثير يافته و مقايسه آن با ترادف هاي ژني موجود در بانک ژني مشخص گرديد که کلادهاي هم زيست با مرجان هاي نرم اطراف جزيره لارک، از نوع کلاد D مي باشند.
نتيجه گيري: غالب بودن کلاد D به علت درجه حرارت بالاي خليج فارس و نيز شرايط ناپايدار تنگه هرمز در مرجان هاي نرم و سخت جزيره لارک کاملا طبيعي مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است