۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله حساسيت و ويژگي شاخصهاي آنتروپومتري (قد و وزن) در ارتباط با مرگ و مير اطفال كمتر از سه سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۷۹ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۲ منتشر شده است.
نام: حساسيت و ويژگي شاخصهاي آنتروپومتري (قد و وزن) در ارتباط با مرگ و مير اطفال كمتر از سه سال
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخصهاي آنتروپومتريك (تن سنجي)
مقاله خطر مرگ و مير كودكان
مقاله حساسيت
مقاله ويژگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجالي مهري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. شاخصهاي آنتروپومتري از جمله وزن و قد يکي از منابع مهم اطلاعاتي براي ارزيابي رشد جسمي و وضع تغذيه کودکان مي باشد. با توجه به اينکه سوء تغذيه عامل اصلي خطر مرگ و مير در کودکان است لذا با اندازه گيري قد و وزن مي توان سوء تغذيه را درجه بندي نمود و خطر مرگ و مير کودکان را برآورد کرد. در اين مطالعه دو شاخص حساسيت و ويژگي براي سنجش نقش سوء تغذيه در بروز مرگ و مير کودکان مورد محاسبه قرار مي گيرد.
روشها. به منظور سنجش حساسيت و ويژگي شاخصهاي آنتروپومتريک در ارتباط با مرگ و مير اطفال، ۱۴۹۸ کودک از متولدين سالهاي ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱ از مناطق روستايي شهرستان شهرضا به طريق نمونه گيري خوشه اي انتخاب گرديده و اطلاعات مربوط به اندازه هاي قد و وزن کودکان و همچنين موارد مرگ آنها تا تاريخ ۱/۱/۱۳۷۲ از پرونده هاي آنان استخراج و در پرسشنامه معتبر ثبت گرديد. اندازه هاي قد و وزن کودکان به صورت سه شاخص وزن نسبت به سن، وزن نسبت به قد و قد نسبت به سن مورد محاسبه قرار گرفت. حساسيت و ويژگي شاخصهاي آنتروپومتريک با استفاده از دو روش centile و Z-sore تجزيه و تحليل شد.
نتايج. در محاسبه حساسيت و ويژگي، روش centile براي شناسايي کودکاني که سوء تغذيه عامل مرگشان بوده حساسيت بالا و روش Z-score ويژگي بالايي را دارا مي باشد.
بحث. نتايج اين تحقيق بار ديگر تاييد حساسيت بالا براي روش
centile و ويژگي بالا براي روش Z-score را نشان داد. لذا مي توان از دو روش فوق الذکر به عنوان يک تست غربالگري براي شناسايي کودکاني که سوء تغذيه عامل مرگشان بوده است استفاده کرد. اين تحقيق اهميت پيشگيري و اتخاذ راه حلهايي براي تشخيص کودکاني که به علت سوءتغذيه در معرض خطر مرگ و مير قرار مي گيرند را نشان داده و ضرورت کاربرد دو شاخص حساسيت و ويژگي در سيستمهاي بهداشتي را گوشزد مي نمايد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است