۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله حساسيت و ويژگي تست بدون استرس در موارد كاهش حجم مايع آمنيوتيك و حركت جنين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: حساسيت و ويژگي تست بدون استرس در موارد كاهش حجم مايع آمنيوتيك و حركت جنين
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تست بدون استرس (NST)
مقاله كاهش حركت جنين
مقاله كاهش حجم مايع آمنيوتيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: نيكيان يداله
جناب آقای / سرکار خانم: امين زاده فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تست‌ بدون‌ استرس‌ (NST) شايع ترين‌ تست‌ بررسي‌ سلامت‌ جنين‌ قبل‌ از زايمان‌ مي‌باشد كه‌ در موارد احتمال‌ ديسترس‌ جنين‌ انجام‌ مي‌شود. هدف‌ از اين‌ مطالعه‌ تعيين‌ ميزان‌ حساسيت‌ و ويژگي‌ اين‌ تست‌ در مواردي‌ است‌ كه‌ مادر از كاهش‌ حركت‌ جنين‌ شكايت‌ داشته، يا در سونوگرافي‌ ميزان‌ مايع‌ آمنيوتيك‌ كمتر از حد طبيعي‌ براي‌ آن‌ سن‌ حاملگي‌ گزارش‌ شده‌ است‌.
مواد و روش ها: مطالعه‌ به صورت‌ مقطعي‌ در يك‌ نمونه‌ ۱۲۰ نفري‌ از مراجعين‌ به‌ زايشگاه‌ نيك‌ نفس‌ بيمارستان‌ باهنر كرمان‌ انجام‌ گرفت‌. ۸۴٫۲ درصد مادران‌ از كاهش‌ حركت‌ جنين‌ شكايت‌ داشتند و در ۶۱ درصد موارد كاهش‌ حجم‌ مايع‌ آمنيوتيك‌ گزارش‌ شد. كليه زنان باردار با سن حاملگي ۴۲-۳۸ كه از كاهش حركت جنين شكايت داشته و با سونوگرافي كاهش حجم مايع آمنيوتيك را گزارش كرده بود، وارد مطالعه شدند.
يافته ها: نتايج NST در ۶۴٫۱ درصد از موارد غيرواكنشي‌ و در۳۵٫۹ درصد واكنشي‌ بود. در ۴۱٫۷ درصد از موارد ديسترس‌ جنين‌ حين‌ ليبر يا زايمان‌ وجود داشت‌ كه‌ از اين‌ تعداد ۹۴٫۱ درصد NST غيرواكنشي‌ داشتند. در مواردي‌ كه‌ كاهش‌ مايع‌ آمنيوتيك‌ گزارش‌ شده‌ بود حساسيت‌ NST برابر با ۸۹% و ويژگي‌ آن‌۷۴٫۵% محاسبه‌ شد و در مواردي‌ كه‌ مادر از كاهش‌ حركت‌ جنين‌ شاكي‌ است‌ حساسيت‌ تست‌ برابر با۶۳٫۴% و ويژگي‌ آن‌ ۳۲% به دست‌ آمد.
نتيجه گيري: در مواردي كه مادر از كاهش حركت جنين شكايت دارد و يا ميزان مايع آمنيوتيك كاهش يافته و NST نيز غيرواكنشي مي باشد، مانيتورينگ دقيق ضربان قلب جنين لازم مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است