۱۳۹۵-۰۴-۰۶

مقاله حذف كروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي با استفاده از جذب بر روي پودر آهن تجاري؛ مطالعه سينتيکي و تعادلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: حذف كروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي با استفاده از جذب بر روي پودر آهن تجاري؛ مطالعه سينتيکي و تعادلي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پودر آهن
مقاله جذب سطحي
مقاله كروم شش ظرفيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادسيبني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: يكي از عمده ترين آلاينده هاي محيط زيست پساب هاي صنعتي حاوي فلزات سنگين است. كروم از جمله فلزات سنگين مي باشد كه در پساب صنايع مختلف از جمله پساب صنايع آبكاري وجود دارد و بشدت براي انسان و محيط زيست سمي است. هدف از اين مطالعه بررسي جذب فلزات سنگين مثل كروم شش ظرفيتي بر روي پودر آهن تجاري به عنوان جاذب موثر، سريع و ارزان قيمت بود.
روش كار: اين مطالعه از نوع تجربي-آزمايشگاهي بود كه در سيستم ناپيوسته انجام گرديد. در اين مطالعه حذف كروم شش ظرفيتي با استفاده از پودر آهن با تغييرات pH، زمان تماس، مقدار اوليه پودر آهن تجاري و غلظت اوليه كروم شش ظرفيتي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج توسط نرم افزارExcel  تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: نتايج حاصل از انجام آزمايشات مشخص ساخت كه كارايي حذف كروم شش ظرفيتي با افزايش pH و غلظت اوليه كروم شش ظرفيتي كاهش يافت. همچنين نتايج نشان داد كه با افزايش زمان تماس و مقدار پودر آهن، كارايي حذف افزايش يافت. به طوري که با افزايش مقدار ماده جاذب از ۰٫۱ g/100ml به۱٫۵ g/100ml  در شرايط ثابت غلظت اوليه كروم شش ظرفيتي ۲۰ mg/L و pH=7، كارايي حذف از ۴۷٫۵% به ۹۲٫۵% افزايش يافت. همچنين در شرايط ثابت غلظت اوليه كروم شش ظرفيتي ۲۰ mg/L، pH=7 و مقدار پودر آهن۰٫۱ g/100ml  با افزايش زمان تماس از ۲ دقيقه به ۱۲۰ دقيقه كارايي حذف از ۴۱٫۱% به ۴۸٫۵۱% افزايش يافت. همچنين دادهاي تجربي تعادل جذب با مدل هاي ايزوترم جذب فروندليخ و لانگمير و مدلهاي سينتيکي شبه درجه اول، شبه درجه دوم و شبه درجه اول اصلاح شده مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که سينتيک فرايند جذب از مدل سينتيک شبه درجه دو، و داده هاي تعادلي از مدل ايزوترمي لانگمير پيروي مي كند.
نتيجه نهايي: در مجموع نتايج حاصل از انجام آزمايشات مشخص ساخت كه مي توان از پودر آهن تجاري به عنوان يك روش موثر، سريع و ارزان در جهت حذف كروم شش ظرفيتي از محلول هاي آبي استفاده كرد.

© حقوق سایت محفوظ است