۱۳۹۵-۰۱-۱۶

مقاله حذف رنگ اسيد بلاک ۱ از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات آهن با ظرفيت صفر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۷۸۲ تا ۷۹۰ منتشر شده است.
نام: حذف رنگ اسيد بلاک ۱ از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات آهن با ظرفيت صفر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو ذرات آهن
مقاله رنگ اسيد بلاک
مقاله حذف رنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داريني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اميني محمديه سيده اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي ثاني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ساقي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تخليه فاضلاب هاي رنگي حاصل از فاضلاب خانگي و صنايع به آب هاي پذيرنده به پديده اتروفيکاسيون، افزايش رنگ و کاهش اکسيژن محلول در آب هاي سطحي و رودخانه ها منجر مي شود. علاوه بر اين، رنگ ها داراي خاصيت سرطانزايي و جهش زايي مي باشند. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي ميزان حذف رنگ اسيد بلاک از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات آهن بود. مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت تجربي و در مقياس آزمايشگاهي و به صورت ناپيوسته انجام گرديد. در اين مطالعه، در فرايند حذف رنگ اسيد بلاک، متغيرهاي زمان تماس (۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰،۳۰،۶۰ و ۱۸۰ دقيقه) PH (3، ۷ و ۱۱)، دوز جاذب (۰٫۴، ۰٫۸، ۱٫۲ و ۱٫۶ گرم در ۲۰۰ ميلي ليتر)، غلظت رنگ (۱۵۰، ۵۰ و ۲۰۰ ميلي گرم در ليتر) مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها، با استفاده از نرم افزار Excel تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان دادند با افزايش زمان تماس، راندمان حذف از ۹۲٫۸۵ به ۹۹٫۱۷ درصد؛ و با افزايش غلظت جاذب، راندمان حذف از ۶۲٫۱۱ به ۹۹٫۱ درصد افزايش يافت. با کاهش pH ميزان حذف رنگ به ترتيب از ۵۳٫۷۱ به بيش از ۹۹ درصد، و همچنين با کاهش غلظت رنگ از ۲۰۰ به ۵۰ ميلي گرم در ليتر، ميزان حذف رنگ از ۹۹٫۹۷ به ۱۰۰ درصد افزايش يافت. نتايج حاصل از مطالعات ايزوترمي نشان داد که حذف رنگ اسيد بلاک ۱، از معادله ايزوترم تعادلي لانگموير (R2<0.999) پيروي مي کند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج تحقيق، در شرايط يکسان، نانو ذرات آهن در مقايسه با جاذب هاي ديگر، از کارايي بالاتري در حذف رنگ برخوردارند؛ بنابراين براي حذف رنگ از آب هاي آلوده پيشنهاد مي شوند.

© حقوق سایت محفوظ است