۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله حذف آرسنيك از آب آشاميدني با استفاده از آلوميناي فعال اصلاح شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در آب و فاضلاب از صفحه ۲ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: حذف آرسنيك از آب آشاميدني با استفاده از آلوميناي فعال اصلاح شده
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حذف آرسنيك
مقاله آب آشاميدني
مقاله آلوميناي فعال
مقاله مدل فروندليج
مقاله مدل لانگمير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسافري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي نيا عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف آب آشاميدني حاوي آرسنيک قادر است در دراز مدت باعث بروز انواع ضايعات پوستي، فشار خون بالا، سرطان پوست و نهايتا سرطانهاي داخلي گردد. نظر به آلوده بودن آبهاي مصرفي به آرسنيک در تعدادي از روستاهاي کشور از جمله در استان کردستان، در تحقيق حاضر کارآيي يک نوع آلوميناي فعال اصلاح شده با ترکيبات آهني محصول شرکت آلکان کانادا به اسم AAFS-50، با هدف توسعه فناوري ساده تصفيه خانگي آب در مناطق روستايي مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايشهاي تعادلي در حالت منقطع با استفاده از بهمزن انجام گرفت و آرسنيک با روش SDDC آناليز شد. در مدت انجام تحقيق، تاثير غلظت اوليه آرسنيک، دُز جاذب، حالت اکسيداسيون آرسنيک و  pHبر عمل جذب بررسي شد. نتايج حاصله نشان داد که ضريب همبستگي مدل‌هاي فروندليچ و لانگمير به ترتيب برابر ۹۶۴/۰ و ۹۹۱/۰ براي As(V) و ۹۷/۰ و ۹۷۸/۰ براي As(III) است که مشخص مي‌کند جذب آرسنيک بر روي آلوميناي فعال اصلاح شده بالاترين همخواني را با مدل لانگمير دارد. با دو برابر شدن دز جاذب، راندمان حذف As(V) در زمانهاي ۵/۰ ، ۱ و ۲ ساعت به ترتيب از ۸/۴۴ به ۷۲درصد ، از ۶/۶۹ به ۸/۹۰درصد و از ۴/۹۲ به ۹۸ درصد افزايش يافت. آزمايش با غلظتهاي مختلف آرسنيک نشان داد که عمل جذب اين ماده توسط آلوميناي فعال به نوعي، از واکنش درجه يک پيروي نموده و نرخ واکنش وابسته به غلظت اوليه است. براي غلظت اوليه ۲۵۰/۰ ميلي‌گرم بر ليتر با چهار برابر شدن زمان از ۱۵ دقيقه به ۶۰ دقيقه، راندمان حذف با ضريب  54/1 برابر افزايش يافته و به ۹۴ درصد رسيد. در مدت دو ساعت مقدار حذف As(V) و As(III) به ترتيب به ۹۶ درصد و ۱۶درصد  بالغ شد که با استفاده از کلر به ميزان ۵/۱ ميلي‌گرم بر ليتر راندمان حذف As(III) به ۹۴ درصد افزايش يافت. از نظر تاثير pH مشاهده شد که مقدار جذب آرسنيت با افزايش pH تا ۸، افزايش يافته و سپس با افزايش بيشتر pH کاهش مي‌يابد به گونه‌اي که مقدار جذب، در pH برابر ۱۴ تقريبا برابر ۲ است. بيشترين مقدار جذب براي As(V) در pH بين ۶ تا ۸ مشاهده شد. اعداد به دست آمده نشان مي‌دهد که در صورت استفاده از آلوميناي فعال حاضر نيازي به تنظيم pH آب ورودي و کاهش آن وجود ندارد و آلوميناي فعال استفاده شده مي‌تواند به عنوان يک جاذب مطمئن در حذف آرسنيک از آب آشاميدني در سيستم‌هاي ساده تصفيه خانگي و در قالب ستونهاي جذب به کار رود.

© حقوق سایت محفوظ است