۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله جهان اسلام، ديگري بنيادگرا و اسطوره آرمان امريکايي در سياست خارجي امريکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در روابط خارجي از صفحه ۷۳ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: جهان اسلام، ديگري بنيادگرا و اسطوره آرمان امريکايي در سياست خارجي امريکا
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايالات متحده
مقاله سياست خارجي
مقاله هويت
مقاله آرمان امريکايي
مقاله «خود و ديگري»
مقاله بنيادگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشيرزاده حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دنبال حادثه ۱۱ سپتامبر و تحولات پس از آن، تمرکز بر بنيادگرايي در سياست خارجي امريکا صورت آشکارتري يافته و قطبي سازي مانوي جهان به دو محور خير و شر مبناي دستورکار مبارزه با تروريسم قرار گرفته است. در اين دستورکار، جهان اسلام به عنوان ديگري بنيادگرا بر ساخته مي شود و با فرض وجود کنشگر بنيادگرايي که تهديدکننده منافع و هويت امريکايي است، موضع گيري در برابر آن هدايت مي شود. با توجه به محوريت مسائل هويتي در تعيين الگوهاي دوستي و دشمني يا «خود» و «ديگري»، پرسش اصلي مقاله حاضر اين است که اسطوره آرمان امريکايي چگونه در بر ساختن ديگري بنيادگرا تاثير داشته است. دعوي اصلي مقاله آن است که «آرمان امريکايي» به عنوان نماد اسطوره اي در هويت سياست خارجي امريکا مي تواند از يک سو هويت ملي و بازنمايي هويت و تفاوت را ساخته و پرداخته کند و از سوي ديگر، خط مشي هاي سياست خارجي را هدايت کند يا رويدادي را بازنمايي کند. در اين چهارچوب، ديگري بنيادگرا و آرمان امريکايي مي تواند به حفظ هويت و وضع موجود کمک کند، محور رويه هاي گفتماني قرار گيرد و يا فرايندهاي درون گذاري و برون گذاري را بر مباني هويت و منافع ملي امريکا برسازد. اين مقاله با بررسي اسناد امنيتي/راهبردي امريکا نشان مي دهد که بازنمايي ديگري بنيادگرا/مسلمان و اسطوره آرمان امريکايي، سرچشمه هاي هويتي دارد و بر مبناي نوعي نقشه نگاري استعاره اي است که با طرح واره اسطوره آرمان امريکايي، همخواني دارد.

© حقوق سایت محفوظ است