۱۳۹۶-۰۷-۱۰

مقاله جهاني شدن و تغيير هويت اجتماعي زنان بررسي موردي در دو شهر شيراز و استهبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: جهاني شدن و تغيير هويت اجتماعي زنان بررسي موردي در دو شهر شيراز و استهبان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهانی شدن؛ هویت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نوري بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهانی شدن پدیده ای است که در چند دهه ی گذشته جامعه ی جهانی را با شدت و ضعفی متفاوت تحت تاثیر خود قرار داده و ایران به عنوان یکی از اعضای این جامعه، در دهه های پیشین اندک اندک تحت تاثیر آن قرار گرفته است. با گذر زمان، تاثیر این فرآیند بر ایران بیش تر شده است و هیچ بعدی از ابعاد زنده گی اجتماعی نیست که به گونه ای درگیر این فرآیند فراگیر نبوده یا مصون از آن باقی مانده باشد. این نوشتار، با به کارگیری نظریه ی واترز که خود آمیزه ئی از نظریه های گیدنز و رابرتسون است، تلاش دارد تا تاثیر فرآیند جهانی شدن را بر هویت اجتماعی زنان در دو شهر شیراز (مرکز استان فارس) و استهبان (یکی از مراکز شهرستانی این استان) بررسی کمی نمایند. بر پایه ی یافته های این بررسی، زنان شهر شیراز از آن جا که بیش تر تحت تاثیر این فرآیند قرار گرفته اند، هویت اجتماعی شان بیش تر دگرگون شده است.

© حقوق سایت محفوظ است