۱۳۹۵-۰۴-۳۱

مقاله جهاني شدن و تاثير آن بر تجارت خارجي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۸۳ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: جهاني شدن و تاثير آن بر تجارت خارجي ايران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله واردات و صادرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي خوندابي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نجارزاده ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهاني شدن، جهان گستري و جهاني سازي مفاهيمي هستند که با بار معاني مختلف براي توضيح و تبيين تحولات جهان معاصر به خصوص طي چند دهه گذشته به کار گرفته مي شوند. يکي از اين تحولات، در حوزه تجارت خارجي کشورها مي باشد. بنابر اهميت موضوع دراين مقاله ميزان تاثيرپذيري بخش هاي مختلف اقتصاد ايران از ادغام کشورها در يک نظام بين المللي مورد آزمون قرار گرفته است. روش مورد استفاده براي برآورد توابع تقاضاي صادرات و عرضه واردات ايران تکنيک گشتاورهاي تعميم يافته و دوره مورد مطالعه سال هاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۸ است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که در صورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، واردات هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزي افزايش مي يابد. بيشترين واردات مربوط به بخش صنعت و کمترين واردات را بخش کشاورزي به خود اختصاص مي دهد. از نظر صادرات نيز اقتصاد کشور، وضعيت مطلوبي نخواهد داشت. اين موضوع نشان دهنده آن است که بخش هاي مختلف اقتصاد توان رقابت با کالاهاي کشورهاي ديگر را نخواهند داشت. تنها بخش کشاورزي تا حدودي از توانايي هاي لازم براي ورود به بازارهاي جهاني برخوردار است. در نتيجه مي توان گفت کشور ما در اين بخش داراي مزيت است و دولت مي تواند با اعمال سياست هاي مناسب به تقويت اين بخش کمک کند.

© حقوق سایت محفوظ است