۱۳۹۶-۰۷-۱۱

مقاله جراحي ايلئوسيستوپلاستي در سگ: مطالعه تصويربرداري، خون شناسي، بيوشيميايي و آسيب شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: جراحي ايلئوسيستوپلاستي در سگ: مطالعه تصويربرداري، خون شناسي، بيوشيميايي و آسيب شناسي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايلئوسيستوپلاستي
مقاله تصوير برداري
مقاله خون شناسي
مقاله آسيب شناسي
مقاله سگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحيان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري جلال
جناب آقای / سرکار خانم: قراگزلو محمد جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزيان ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: وشكيني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اردشير امير
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: يافته هاي راديوگرافي، اولتراسونوگرافي، تغييرات خون شناسي و بيوشيميايي، و آسيب شناسي ايلئوسيستوپلاستي در سگ.
طرح: مطالعه تجربي.
حيوانات: ۱۲ قلاده سگ ماده مخلوط ايراني.
روش: ۱۲ قلاده سگ ماده بالغ، ۱ تا ۲ ساله مخلوط با وزن تقريبي ۲۴-۱۵ کيلوگرم به دو گروه ۶ تايي شاهد و آزمايش تقسيم شدند. پس از آماده سازي جراحي و انجام بيهوشي، حيوانات تحت جراحي ايلئوسيستوپلاستي قرار گرفتند. ۲۰ سانتيمتر از قطعه ايلئومي با حفظ روده بند به شکل U دتوبوله شده و پس از برداشت نسبي مثانه از ناحيه فوق مثلثي به آن پيوند شد. تصاوير راديوگراف و اولتراسونوگرافي، و نمونه هاي خوني در روزهاي صفر، ۱۴ و ۳۵ تهيه شدند. پس از کشتن حيوانات به شيوه انساني در روز ۳۵، مثانه جديد از حيوانات جدا شده و براي مطالعه هيستوپاتولوژي به بخش آسيب شناسي ارسال گرديد.
نتايج: هيچ گونه تغييري در دانسيته و موقعيت توپوگرافي امعا و احشا در تصاوير راديوگراف ساده مشاده نشد. راديوگراف با استفاده از ماده حاجب فقدان هر گونه نشت از محل همدهاني و بخيه ها را نشان داده همچنين نشانه راديوگرافي دال بر رفلاکس مثانه اي – ميزنايي و … مشاهده نشد. مطالعه تصاوير اولتراسونوگرافي نشان داد که ديواره مثانه جديد در محل همدهاني افزايش ضخامت يافته و ساير مناطق اکوژنيسيته و ضخامت طبيعي داشتند. خون شناسي بين دو گروه در روزهاي صفر، ۱۴ و ۳۵ اختلاف معني داري را نشان نداد. گلوکز، کلسترول، تري گليسيريد، کراتينين، پروتئين تام، آلبومين، گلوبولين، کلسيم، پتاسيم، فسفر، سديم، کلر، بي کربنات، اسيديته، فشار اکسيژن خون سياهرگي، فشار دي اکسيد کربن خون سياهرگي و فاصله آنيوني اختلاف معني داري را بين دو گروه شاهد و آزمايش نشان ندادند، در حالي که سطح BUN بين دو گروه اختلاف آماري معني داري را در زمانهاي مورد مطالعه آشکار ساخت. مهاجرت سلول هاي اوروتليال در محل همدهاني به سمت بافت روده مورد توجه قرار گرفت.
نتيجه گيري: بر اساس اين مطالعه پيوند مثانه با استفاده از قطعات ايلئومي درسگ امکانپذير مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است