۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله جداسازي و پاتوتيپينگ ويروس هاي نيوکاسل با استفاده از روش هاي RT- PCR وMDT در جوجه هاي گوشتي مرغداري هاي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: جداسازي و پاتوتيپينگ ويروس هاي نيوکاسل با استفاده از روش هاي RT- PCR وMDT در جوجه هاي گوشتي مرغداري هاي استان فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس نيوکاسل
مقاله پاتوتايپينگ
مقاله RT-PCR
مقاله MDT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوب يار ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: نظري محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: مهربان پور محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري نيوکاسل يکي از بيماري هاي ويروسي حاد و مسري در ماکيان مي باشد که همواره خسارات اقتصادي جبران ناپذيري را بر صنعت طيور وارد کرده است. با توجه به تلفات ايجاد شده توسط اين ويروس، تشخيص بيماري و نيز اطلاع کافي از سويه هاي در حال گردش ويروسي امري حياتي به نظر مي رسد. هدف از اين پژوهش، جداسازي و پاتوتايپينگ ويروس نيوکاسل در مرغداري هاي گوشتي استان فارس با استفاده از روش هاي و RT-PCR  و MDT بود.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر ۳۰۰ نمونه سواب کلواک و بافت ناي از ۳۰ واحد مرغداري با آمار تلفات بالا و درگير با بيماري هاي تنفسي در استان فارس جمع آوري گرديد. نمونه ها به تخم مرغ هاي جنين دار ۱۱-۹ روزه تلقيح و پس از ۷۲ ساعت مايع آلانتوئيک با استفاده از آزمون هماگلوتيناسيون، RT-PCR و MDT از نظر وجود ويروس نيوکاسل و نيز تايپ بندي سويه ها مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: از مجموع نمونه هاي مورد بررسي با روش مولکولي، ۱۰ نمونه با تکثير قطعه ۵۳۵ جفت بازي آلوده به ويروس نيوکاسل شناخته شدند. سپس با روش MDT سويه هاي ولوژنيک، مزوژنيک و لنتوژنيک به ترتيب در ۶، ۳ و ۱ نمونه شناسايي گرديد.
نتيجه گيري: به دليل جداسازي ويروس هاي ولوژنيک و مزوژنيک از مرغداري ها،ضرورت پايش مستمر سويه هاي واکسن وارزيابي ايمني زايي آنها وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است