۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله جداسازي ليستريا مونوسيتوژن از پنير با استفاده از روش غني سازي در سرما و مشاهده باكتري در كشت سلولي هلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۸۲ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: جداسازي ليستريا مونوسيتوژن از پنير با استفاده از روش غني سازي در سرما و مشاهده باكتري در كشت سلولي هلا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليستريا مونوسيتوژن
مقاله پنير
مقاله زندگي درون سلولي
مقاله كشت سلولي هلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: ونديوسفي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر‌موخر روحاني
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي جبلي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ليستريا مونوسيتوژن از طريق غذاهاي آلوده مانند پنير، سبزيجات خام، سالاد آماده فروش و غيره به انسان انتقال مي يابد. اين باكتري قادر به رشد در خارج و در درون سلول مي‌باشد. هدف از اين مطالعه، ارائه روشي ساده و قابل اجرا جهت جداسازي اين باكتري از پنير و مشاهده آن در كشت سلولي هلا در زير ميكروسكوپ نوري بوده است.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تجربي، نمونه‌اي از پنير تازه محلي در محيط كشت انتخابي غني كننده همراه با عصاره مخمر كشت داده شد. پس از يك هفته نگهداري در يخچال (۴ oC) و رقيق كردن آن با هيدروكسيد پتاسيم، در محيط كشت انتخابي پالكام و ليستريا كشت داده شد. بعد از پيدايش كلني ها، آزمايش هاي مختلف براي اثبات ليستريا مونوسيتوژن انجام گرفت و سپس، به كشت سلولي هلا وارد گرديد و در فواصل زماني مختلف (پس از ۱۲، ۲۴، ۳۶ و ۴۸ ساعت) به روش گيمسا، رنگ آميزي و در زير ميكروسكوپ نوري مشاهده و عكسبرداري شد.
يافته‌ها: اين بررسي نشان داد كه ۹% از پنيرهاي تازه محلي با ليستريا مونوسيتوژن آلوده بودند. عكس‌هاي گرفته شده توسط ميكروسكوپ نوري نشان داد كه اين باكتري در رقت‌هاي بيش از ۵×۱۰۵ بعد از ۲۴ ساعت قادر است به درون سلول هلا وارد شده و بعد از ۴۸ ساعت، سلول را متلاشي سازد.
نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه ليستريا مونوسيتوژن در برخي از پنيرهاي آلوده محلي وجود دارد. آلودگي فرآورده هاي لبني با ليستريا مونوسيتوژن مي‌تواند در طي فرآيندهاي توليد، حمل و نقل و توزيع رخ دهد. لذا ضروري است به علت گستردگي مصرف اينگونه فرآورده‌ها در كشور، توجه خاصي بر نحوه توليد و توزيع آنها مبذول گردد تا از شيوع ليستريوز در افراد مستعد جلوگيري گردد.

© حقوق سایت محفوظ است