۱۳۹۵-۰۲-۰۵

مقاله جانمايي حوضچه هاي ذخيره با استفاده از مدل شبيه ساز SWMM و تصميم گيري چندمعياره مکاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در آب و فاضلاب از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: جانمايي حوضچه هاي ذخيره با استفاده از مدل شبيه ساز SWMM و تصميم گيري چندمعياره مکاني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوضچه هاي ذخيره
مقاله جانمايي
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي
مقاله SWMM
مقاله کنترل سيلاب شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي شرف ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: تجريشي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوضچه هاي ذخيره يکي از روش هاي سازه اي کنترل سيلاب در محيط هاي شهري هستند. اگرچه تاثير مثبت اين سازه ها در کنترل سيلاب امري بديهي است، اما برخي از تحقيقات نشان داده اند که استفاده از آن ها در مکان هاي نامناسب مي تواند باعث بدتر شدن وضعيت سيلاب يک حوضه شود. در اين مقاله، روشي ابتکاري ارائه شد که در آن از نتايج مدل سازي هيدرولوژيکي- هيدروليکي براي جانمايي حوضچه ها به منظور کنترل سيلاب به صورت مستقيم استفاده مي شود. حوضه درکه در شهر تهران به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد. براي جانمايي حوضچه، معيارهاي مختلفي از جمله هيدرولوژيکي، فيزيوگرافي و اقتصادي در نظر گرفته شد. مدل SWMM براي شبيه سازي هاي هيدرولوژيکي- هيدروليکي به کار گرفته شد تا وضعيت شبکه موجود در مقابله با سيلاب ارزيابي شود. نتايج مدل سازي، شامل نقاط آب گرفتگي و آبنمودهاي جريان به عنوان پارامترهاي ورودي به ساختار تصميم گيري چند معياره مکاني در نظر گرفته شدند. در اين ساختار، از فرايند تحليل سلسله مراتبي به عنوان ساختار تصميم گيري و از سيستم اطلاعات جغرافيايي به عنوان ابزار تحليل مکاني استفاده شد. خروجي حاصله نقشه اي بود که ميزان تناسب هر نقطه از حوضه مورد مطالعه را براي احداث حوضچه هاي ذخيره نشان داد. با الگوريتم ارائه شده، مي توان روند جانمايي اين تاسيسات و ساير BMP ها را در سطح يک شهر بهبود بخشيد.

© حقوق سایت محفوظ است