۱۳۹۵-۰۳-۲۳

مقاله تکنيک تحليل پوششي داده ها مکملي براي تحليل سنتي نسبت هاي مالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۴۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تکنيک تحليل پوششي داده ها مکملي براي تحليل سنتي نسبت هاي مالي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه و تحليل سنتي صورت هاي مالي
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله نسبت هاي مالي و بورس اوراق بهادر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوي شكراله
جناب آقای / سرکار خانم: غيوري مقدم علي
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر معرفي تکنيک تحليل پوششي داده ها به عنوان روشي مکمل براي تحليل سنتي نسبت هاي مالي است. يکي از محدوديت هاي تحليل سنتي اين است که هر گروه از نسبت ها تنها يک بعد از ابعاد مالي را نشان مي دهند و در تجزيه و تحليل صورت هاي مالي به سهولت نمي توان نتايج تحليل گرو هاي متفاوت نسبت هاي مالي را با هم تجميع کرد و در مورد کليت صورت هاي مالي نظر داد. اين پژوهش براي رفع اين مشکل، تکنيک تحليل پوششي داده ها را پيشنهاد کرد و در اين راستا صورت هاي مالي ۲۶۷ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را براي دوره زماني ۱۳۸۴-۱۳۸۶ مورد تجزيه و تحليل قرار داد. نسبت ها و داده هاي مالي، ۴ ورودي و ۷ خروجي مدل پوششي BCC ورودي محور تکنيک مذکور را تشکيل دادند. اجراي مدل مذکور نشان داد که در ميان ۲۶۷ شرکت مورد بررسي ۳۲ شرکت داراي کارايي نسبي و ۲۳۵ شرکت ناکارا هستند. در واقع اين تکنيک نسبت ها و داده هاي مالي مختلف را به يک معيار واحد و قابل مقايسه به نام «کارايي» تبديل کرد. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که تکنيک تحليل پوششي داده ها مي تواند مکمل خوبي براي تحليل سنتي صورت هاي مالي با استفاده از نسبت هاي مالي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است