۱۳۹۵-۰۳-۱۱

مقاله توسعه منابع انساني با رويكرد جامعه شناختي سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت منابع انساني از صفحه ۵۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: توسعه منابع انساني با رويكرد جامعه شناختي سازمان
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه منابع انساني
مقاله ابعاد چهارگانه
مقاله نظريه عمومي عمل
مقاله مدل I- A

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تونكه نژاد ماندني
جناب آقای / سرکار خانم: داوري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسي مفهوم توسعه منابع انساني، مدل هاي مزبور به دو رويكرد حوزه اي و وظيفه اي تقسيم مي شوند. اين مقاله با بهره گيري از مدل هاي وظيفه اي و حوزه اي و بر اساس نظريه عمومي عمل به تشريح مدل توسعه منابع انساني از ديدگاه جامعه شناختي مي پردازد. هدف اصلي اين پژوهش، سنجش ابعاد چهارگانه توسعه منابع انساني؛ هويت بخشي؛ يك پارچگي؛ موفقيت؛ و سازگاري با محيط در كاركنان ستادي شركت ملي نفت ايران است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه براي هر سه گروه مديران، كارشناسان و كاركنان عملياتي، توجه به چهار بعد هويت بخشي، يك پارچگي، موفقيت و سازگاري با محيط لازم و ضروري است. هم چنين نتايج پژوهش نشان مي دهد كه اهميت ابعاد توسعه منابع انساني به جز بعد هويت بخشي و حفظ فرهنگ سازمان، در بين سه گروه متفاوت است.

© حقوق سایت محفوظ است