۱۳۹۵-۰۵-۱۲

مقاله توسعه فرآيند سياستگذاري با استفاده از راهبرد آينده نگاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مديريت نظامي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: توسعه فرآيند سياستگذاري با استفاده از راهبرد آينده نگاري
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آينده نگاري
مقاله سياستگذاري
مقاله آينده انديشي
مقاله برنامه ريزي راهبردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خيرگو منصور
جناب آقای / سرکار خانم: شكري زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آينده نگاري از جمله مفاهيم نوپايي است که به واسطه نوپا بودنش هنوز مفهومي ساخته و پرداخته نيست و منابع قابل توجهي نيز از آن در دسترس قرار ندارد. هر مفهومي از سير تحول تاريخي خاصي برخوردار است و در مواجهه با چالش ها و مسائل خاصي بروز و ظهور يافته است. بنابراين به منظور پرداختن به مفاهيم، ذکر اين مواجهه ها اهميت و ضرورت مي يابد. مفهوم آينده نگاري نيز از ناتواني دانش پيش بيني، دانش سياستگذاري و دانش مديريت راهبردي در پاسخگويي به چالش هايي خاص ظاهر گشته است. به اين ترتيب شناسايي چالش هايي که ما را در ساخت مفهوم آينده نگاري کمک کرده اند، اهميت دارد. مقاله حاضر سعي دارد تا ابتدا با ذکر تاريخچه اي در مورد مباحث آينده انديشي، به ناتواني هاي پيش بيني در پاسخ به سوالات آينده انديشانه بپردازد و در اين خلال به مفهوم آينده نگاري برسد. لازم به توضيح است که تمرکز اين مقاله بر آينده نگاري هاي سازماني و ملي است و به همين خاطر به اينگونه مباحث پرداخته شده است. در پايان هم استفاده از اين مفاهيم به طور مشترک در فرايند سياستگذاري آينده نگرانه سازمان ها توصيه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است