۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله توسعه خدمات مالي ـ اعتباري و نهادهاي مالي غير بانكي با تاكيد بر بخش روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۴ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۶۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: توسعه خدمات مالي ـ اعتباري و نهادهاي مالي غير بانكي با تاكيد بر بخش روستايي
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه خدمات مالي
مقاله نهادهاي مالي خرد
مقاله توسعه روستايي و سيستم هاي مالي كارآ يا بازارهاي رسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در گذشته کمبود سرمايه مانع اصلي توسعه و پيشرفت كشورهاي توسعه نيافته تلقي مي شد و به اين دليل دور باطل توسعه براي اين كشورها مطرح و راه خروج از آن نيز تزريق سرمايه و ثروت معرفي مي شد.
اما نگرش امروز كاملا متفاوت است، به طوري كه وجود سرمايه شرط لازم براي توسعه است نه شرط كافي. زيرا برخي كشورهاي در حال توسعه كه منابع طبيعي و ثروتهاي خدادادي و سرمايه اندكي داشتند، ثابت كردند كه با همين سرمايه اندك مي توان به توسعه و پيشرفت نايل شد. يكي از راهكارهاي مناسب براي دست يابي به توسعه و پيشرفت اقتصادي، به كارگيري سيستم هاي مالي كارآ جهت به جريان انداختن سرمايه هاي راكد و كم در جامعه است. زيرا سيستمهاي مالي كارآ به واسطه كاركردهاي اساسي خود، يعني گردآوري پس اندازها از منابع متنوع خصوصي و هدايت آنها به سرمايه گذاري هاي توليدي و مولد و نه صرفا درآمدزا، ضمن روان كردن مبادله كالاها و خدمات، باعث كاهش ريسك و هزينه هاي تامين سرمايه مي شوند و در نهايت، به واسطه دو مجراي تراكم سرمايه و نوآوري هاي فني، آثار قابل توجهي بر ايجاد فرصتهاي جديد شغلي و افزايش ظرفيتهاي درآمدي خواهند داشت.
موسسات تامين مالي خرد به عنوان بخشي از نظام پولي و اعتباري كشور مي توانند نقش قابل ملاحظه اي در اين زمينه داشته باشند. اين موسسات مي توانند به عنوان نهادهاي مكمل سيستم مالي رسمي، سهم و نقش موثري را در تجهيز منابع خصوصا منابع راكد بخش روستايي داشته باشند (به عنوان نمونه گرامين بانك بنگلادش). بر اين  اساس سامان دهي اين موسسات از اولويت به سزايي در برنامه هاي توسعه مربوط به بخش پولي كشور برخوردار مي باشد.
در اين مطالعه سعي خواهد شد، با مروري گذرا بر عملكرد و تجربه موفق ساير كشورها به ويژه تجربه گرامين بانك بنگلادش و صندوقهاي قرض الحسنه روستايي در ايران، با مقايسه نسبتهاي نفوذ پذيري، خودكفايي مالي، ارزش سپرده به وامها، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختي و ارزش افزوده به تعداد كاركنان در اين موسسات راهكار مناسبي براي رفع مشكلات تامين مالي خرد در روستاهاي كشورمان ارائه شود. بنابراين، هدف اين تحقيق شناخت مزايا و معايب هر كدام و ارائه يك الگوي كاربردي و پيشنهادي براي كشورمان است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه شاخصهاي نفوذپذيري، خودكفايي مالي و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختي مربوط به صندوق هاي قرض الحسنه روستايي به مراتب كمتر از اين شاخص ها در مورد گرامين بانك بنگلادش است.

© حقوق سایت محفوظ است