۱۳۹۵-۰۴-۲۵

مقاله توسعه انساني تعديل شده و پايداري رشد اقتصادي: مقايسه تطبيقي کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي از صفحه ۵۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: توسعه انساني تعديل شده و پايداري رشد اقتصادي: مقايسه تطبيقي کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص توسعه انساني تعديل شده
مقاله پايداري رشد اقتصادي
مقاله پس انداز واقعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فطرس محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: تركمني اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با استفاده از روش سيستم معادلات همزمان به بررسي تاثير توسعه انساني تعديل شده بر رشد اقتصادي پايدار براي دوره زماني ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در سه گروه کشورهاي با درآمد سرانه بالا، با درآمد سرانه متوسط و با درآمد سرانه پايين پرداخته است. نتايج برآورد معادله رشد اقتصادي به روش ۳SLS بيانگر آن است که شاخص توسعه انساني تعديل شده تاثير مثبتي روي رشد اقتصادي هر سه گروه کشورها دارد؛ اما ضريب اين تاثيرگذاري در کشورهاي با درآمد سرانه بالا ۱۲٫۴، در کشورهاي با درآمد سرانه متوسط ۵٫۲ و در کشورهاي با درآمد سرانه پايين ۵٫۸ مي باشد. به بيان ديگر تاثير شاخص توسعه انساني تعديل شده بر رشد اقتصادي در کشورهاي توسعه يافته بيش از دو برابر آن در کشورهاي در حال توسعه است. نتايج بررسي معادله ناپايداري، يک رابطه N واژگون بين ناپايداري و شاخص توسعه انساني تعديل شده در کشورهاي با درآمد سرانه بالا را نشان مي دهد؛ در حاليکه براي کشورهاي با درآمد سرانه متوسط و پايين، يک رابطه N شکل بين ناپايداري و شاخص توسعه انساني تعديل شده به دست مي آيد.

© حقوق سایت محفوظ است