۱۳۹۵-۰۱-۰۲

مقاله توانش بين فرهنگي در آموزش زبان هاي خارجي، چالش يا ضرورت؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي (پژوهش زبان هاي خارجي) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: توانش بين فرهنگي در آموزش زبان هاي خارجي، چالش يا ضرورت؟
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباط هاي بين فرهنگي
مقاله توانش بين فرهنگي
مقاله زبان خارجي
مقاله سوء تفاهمات بين فرهنگي
مقاله فرهنگ سوم
مقاله قراردادهاي ارتباطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري سارا
جناب آقای / سرکار خانم: نظري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با شکل گيري دهکده جهاني که افزايش ارتباط ميان جوامع زباني مختلف را به همراه داشت، اختلافات بين فرهنگي بروز کرده، بستري براي ايجاد سوء تفاهمات ميان طرفين گفتگو شد. به پيامد اين پديداري بود که اواسط دهه هشتاد ميلادي گروهي از کارگزاران فراهم سازي کلاس هاي زبان خارجي در سطح اروپا و امريکا، براي پيشگيري از نمود چنين سوء تفاهماتي، مباحث فرهنگي را در برنامه هاي آموزشي خود گنجاندند. اما نکته قابل تامل در اين ميان، پنهان ماندن اين واقعيت از نظرها بود که تسلط بر فرهنگ جامعه زباني مقصد، تنها و نهايي ترين راه پيشگيري از بروز اختلافات بين فرهنگي نيست، چرا که افراد در ارتباطات بين فرهنگي نه با فرهنگ مقصد، بلکه با فرهنگ (نوپاي) سومي، بر آمده از کنش ها و واکنش ها ميان فرهنگ خودي و فرهنگ بيگانه، رو به رويند که توان درک و اداره آن افزون بر شناخت فرهنگ مقصد، نيازمند مهارت هاي فراتري است که به مجموعه اين مهارت ها توانش بين فرهنگي اتلاق مي شود؛ در مقاله حاضر، نگارندگان در ابتدا با بر شمردن اين مهارت ها، به تعريف توانش بين فرهنگي مي پردازند و آن را به عنوان يک ضرورت در آموزش زبان هاي خارجي معرفي مي کنند و در ادامه، با تاکيد بر الزام آموزش توانش بين فرهنگي در کلاس هاي زبان خارجي، چگونگي تحقق اين مهم را شرح مي دهند.

© حقوق سایت محفوظ است