۱۳۹۵-۰۱-۱۰

مقاله تهيه نقشه تيپ هاي گياهي با استفاده از سنجنده هاي LISS-III و ASTER (مطالعه موردي: منطقه ديلم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي ) از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تهيه نقشه تيپ هاي گياهي با استفاده از سنجنده هاي LISS-III و ASTER (مطالعه موردي: منطقه ديلم)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيپ گياهي
مقاله ASTER
مقاله LISS-III
مقاله طبقه بندي
مقاله داده ماهواره اي
مقاله ديلم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي خانقاه شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در مراتع قشلاقي منطقه ديلم استان بوشهر در محدوده اي به وسعت ۱۵۹۱۵ هکتار در سال هاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بمنظور تهيه نقشه تيپ هاي گياهي با استفاده از تصاوير سنجنده هاي LISS-III و ASTER انجام گرديد. عمل تصحيح هندسي تصاوير با استفاده از نقاط كنترل زميني و نقاط ثبت شده توسط GPS (1>RMSE پيکسل) انجام گرديد، همچنين تطابق تصوير به تصوير ۰٫۲>RMSE) پيکسل) جهت افزايش دقت انجام شد. تصحيحات اتمسفري تصاوير با استفاده از تفريق عارضه تاريک انجام گرديد. براي بارزسازي و افزايش قدرت تفسير فيوژن انجام شد. در مجموع از داده هاي ۵۰ محل نمونه برداري (هر محل ميانگين نه پلات) براي طبقه بندي تصاوير جهت تهيه نقشه تيپ هاي گياهي و از داده هاي ۲۵ محل براي آزمون صحت نقشه ها استفاده شد. براي طبقه بندي از روش هاي حداکثر احتمال و شبکه عصبي استفاده گرديد. نتايج نشان داد که تصاوير هر دو سنجنده مي توانند با دقت مناسبي تيپ هاي گياهي مرتع را از همديگر تفکيک نمايند و تفاوت زيادي بين نقشه هاي حاصله وجود ندارد. بيشترين صحت کلي براي طبقه بندي تصاوير سنجنده هاي LISS-III و ASTER به ترتيب ۹۱ و ۸۴٫۳ درصد براي روش حداکثر احتمال و ۷۱٫۳ و ۶۵٫۶ درصد براي روش شبکه عصبي مي باشد. هيچ يک از سنجنده ها نمي توانند مرز تيپ هاي گياهي را به طور دقيق مشخص کنند بنابراين با تفسير بصري تصاوير، نقشه تيپ هاي گياهي به دست آمده تکميل شد.

© حقوق سایت محفوظ است