۱۳۹۵-۰۴-۰۹

مقاله تهيه نانوليپوزوم هاي انسولين خوراکي با فرمولاسيوني جديد و بررسي کارايي آن در شرايط in vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: تهيه نانوليپوزوم هاي انسولين خوراکي با فرمولاسيوني جديد و بررسي کارايي آن در شرايط in vitro
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Chitosan, Insulin, Entrpment Efficacy, Nanoliposome

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريب امير
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي زاده زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مصرف انسولين از طريق دهان بهترين و ساده ترين روش تجويز اين هورمون مي باشد. در اين مطالعه ابتدا نانوليپوزوم هاي انسولين پوشش دار شده با ماده کيتوزان با فرمولاسيوني جديد تهيه شد و سپس کارايي آن جهت حمل و نگهداري اين هورمون در شرايط in vitro مورد بررسي قرار گرفت.
هدف: هدف از اين مطالعه تهيه نانوليپوزوم هاي انسولين خوراکي با فرمولاسيوني جديد و بررسي کارايي آن در شرايط in vitro بوده است.
مواد و روش ها: محلول نانوليپوزوم هاي حاوي انسولين با بار سطحي منفي به روش تبخير فاز معکوس با استفاده از مواد نظير ليستين، کلسترول، ستيل دي فسفات و بتاسيکلو دکسترين با فرمولاسيون هاي متفاوت تهيه گرديد و سطح خارجي نانوليپوزوم ها با کيتوزان پوشش دار شد. سپس ضريب محصورکنندگي نانوليپوزوم هاي تهيه شده پس از تخريب غشاء نانوليپوزوم ها به روش اسپکتروفتومتري اندازه گيري گرديد و کارايي نانوليپوزوم هاي تهيه شده در جلوگيري از هضم و تخريب انسولين توسط آنزيم هاي پپسين و تريپسين مورد مطالعه قرار گرفت.
نتايج: تحقيقات نشان داد که ضريب محصورشوندگي انسولين در نانوليپوزوم هاي تهيه شده با فرمولاسيون جديد به کار رفته به طور قابل توجه نسبت به ساير فرمولاسيون هاي ديگر بيشتر بوده و معادل ۰٫۱۶±۷۹ مي باشد. در تمام شرايط مورد مطالعه بر خلاف عملکرد نانوليپوزوم هاي فاقد پوشش کيتوزان و نيز انسولين به فرم آزاد، نانوليپوزوم هاي پوشش دارشده با کيتوزان از هضم و تخريب انسولين توسط آنزيم هاي پپسين و تريپسين جلوگيري نمودند.
نتيجه گيري: با توجه به ضريب محصورشوندگي بالا و کارا بودن نانوکپسول هاي حاوي انسولين تهيه شده در شرايط آزمايشگاهي مي توان از اين فرمولاسيون جديد جهت تهيه انسولين خوراکي استفاده نمود.

© حقوق سایت محفوظ است