۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله تهيه خمير مخاط چسب حاوي اسانس مورد و بررسي اثربخشي باليني آن در درمان زخم هاي آفتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) از صفحه ۴۲۹ تا ۴۳۷ منتشر شده است.
نام: تهيه خمير مخاط چسب حاوي اسانس مورد و بررسي اثربخشي باليني آن در درمان زخم هاي آفتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفت
مقاله خمير مخاط چسب
مقاله مورد
مقاله كارآزمايي باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزائلي پيام
جناب آقای / سرکار خانم: چمني گلي
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استوماتيت آفتي عود کننده، ضايعه اي دهاني با شيوع بالاست که درمان آن در بسياري از موارد به درمان هاي علامتي محدود مي شود. گياه مورد، گياهي دارويي است که از ساليان گذشته در درمان استوماتيت آفتي عود کننده به دليل دارا بودن خواص آنتي سپتيک و آنتي ميکروبيال مورد استفاده بوده است. با توجه به اين که يکي از مهمترين عوامل در درمان آفت و ساير زخم هاي دهاني، باقي ماندن دارو در موضع است، فرمولاسيون اسانس مورد در پايه مخاط چسب منطقي به نظر مي رسد.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني تصادفي دو سويه کور انجام شد. اسانس گيري از برگ مورد با روش تقطير با آب و دستگاه کلونجر صورت گرفت. خمير مخاط چسب دهاني از ترکيب سديم کربوکسي متيل سلولز، پکتين و ژلاتين در پايه پلاستي بيس به دست آمد. پس از انجام چند فرمولاسيون و بررسي خواص چسبندگي پايه ها، اسانس مورد در پايه مخاط چسب وارد گرديد. براي بررسي باليني افراد به دو گروه A و B که به ترتيب خمير مخاط چسب حاوي اسانس مورد و خمير مخاط چسب بدون دارو را به عنوان پلاسبو دريافت مي کردند، تقسيم گرديدند. اندازه ضايعات در روزها ۱، ۲، ۶ و ۱۰ توسط پروب پريودنتال اندازه گيري گرديد و ميزان درد در فرم مربوط به جدول VAS به صورت روزانه و به مدت ۱۰ روز يادداشت شد. داده هاي حاصل به روشهاي آماري T Test، Chi square، Repeated Measurement، Greenhouse Geisser و Monte Carlo توسط نرم افزار آماري SPSS 10 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: زمان تسکين سوزش ضايعات در دو گروه A و B به ترتيب ۱٫۶۴±۰٫۷۴ و ۴٫۹۱±۱٫۳۰ روز بود که اختلاف معني داري را بين دو گروه نشان مي داد (P<0.001). ميانگين اندازه ضايعات در روز ششم در گروه A، ۰٫۱۴±۰٫۳۶ و در گروه B، ۲٫۷۳±۱٫۶۸ ميلي متر بود (P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج اين بررسي نشان داد که خمير مخاط چسب حاوي اسانس مورد، فرمولاسيون مطلوبي براي درمان استوماتيت آفتي عود کننده مي باشد، زيرا علاوه برداشتن خواص چسبندگي و محافظت کنندگي مناسب، زمان تسکين سوزش و اندازه ضايعات را بطور معني داري در گروه مورد مطالعه نسبت به گروه شاهد کاهش داده است.

© حقوق سایت محفوظ است