۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تهيه، تخليص و شناسايي اجزاي آنتي ژن هاي دفعي – ترشحي تاكي زوييت‌هاي توكسوپلاسماگوندي سويه RH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تهيه، تخليص و شناسايي اجزاي آنتي ژن هاي دفعي – ترشحي تاكي زوييت‌هاي توكسوپلاسماگوندي سويه RH
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توكسوپلاسماگوندي
مقاله كروماتوگرافي تعويض يون
مقاله ‌آنتي ژن ‌هاي دفعي – ترشحي
مقاله الكتروفورز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعات قبلي نشان داده است كه آنتي ژن‌هاي دفعي – ترشحي (E/SA) تاكي زوئيت‌هاي توكسوپلاسما گوندي مي‌توانند نقش مهمي دربيماري‌زايي, مصونيت ميزبان در برابر آلودگي مجدد به انگل, تشخيص و افتراق مرحله حاد از مزمن توكسوپلاسموز داشته باشند. براي بررسي دقيق تر موارد فوق نياز به اجزاء تخليص شده اين آنتي ژن‌ها مي باشد. بنابراين هدف مطالعه حاضر تهيه، تخليص و شناسايي اجزاء تشكيل دهنده اين آنتي ژ‌ن‌ها و تعيين روش مناسب براي اين منظور بود.
مواد و روش‌ها: ۱۰۸×۲ تاكي زوئيت توكسوپلاسما گوندي در دو ميلي ليترمحيط كشت RPMI-1640 (در لوله هاي درب پيچ دار) سوسپانسيون و به مدت يك ساعت در ۳۷ درجه سانتيگراد تحت تكان ملايم قرار گرفتند، سپس محتواي هر لوله سانتريفوژ ( ۱۵ دقيقه در (۱۰۰۰ g و مايع رويي به عنوان محلول حاوي E/SA دياليز و تغليظ گرديد. در مرحله بعد اين محلول به طريق كروماتوگرافي ژل فيلتراسيون با ستون ژل سفادكس G-200 به ابعاد ۵/۲×۴۰ سانتيمتر و خروجي ۱۵ ميلي ليتر در ساعت و كروماتوگرافي مبادله يون با ستوني به ابعاد ۱×۱۵ سانتيمتر از ژل كربوكسي متيل با خروجي ۶۰ ميلي ليتر در ساعت تحت شيب خطي pH تفكيك گرديد. بعد از آن اجزاء حاصل به روش Native- PAGE الكتروفورز شدند.
يافته‌ها: E/SA در ژل فيلتراسيون به سه جزء‌تفكيك شد، اما از كروماتوگرافي مبادله يوني آن دو پيك حاصل شد كه پيك دوم در الكتروفورز Native- PAGE به يك باند تجزيه گرديد.
نتيجه‌گيري: نتايج نشان مي‌دهد كه كروماتوگرافي مبادله يون با شرايط اين مطالعه روشي مناسب براي تفكيك E/SA (تهيه شده به روش پيشنهادي) تاكي زوئيت‌هاي توكسوپلاسماگوندي مي باشد، زيرا بدون تغيير ساختار مولكولي پروتئين, اجزائي با درجه خلوص بالا و به ميزان نسبتا زيادي حاصل مي‌شود.

© حقوق سایت محفوظ است