۱۳۹۵-۰۱-۲۱

مقاله تنوع ژنتيکي ژن دي هيدرو پتروات سنتاز پلاسموديوم ويواکس در استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۶ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتيکي ژن دي هيدرو پتروات سنتاز پلاسموديوم ويواکس در استان هرمزگان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله ژن دي هيدرو پتروآت سنتاز
مقاله پلاسموديوم ويواکس
مقاله PCR
مقاله استان هرمزگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودلوراد فاطمه صغري
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي سراسيابي خجسته
جناب آقای / سرکار خانم: سيدطبايي سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پور نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم الحسيني مجرد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: گچكار لطيف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مالاريا مهم ترين بيماري انگلي در جهان است و در مناطق مالاريا خيز جدي ترين خطر براي سلامتي انسان محسوب مي شود. هدف از اين مطالعه، بررسي پلي مورفيسم ژن دي هيدرو پتروات سنتاز پلاسموديوم ويواکس (Pvdhps) در استان هرمزگان و بررسي وجود موتاسيون در کدون هاي ۳۸۲، ۳۸۳، ۵۱۲، ۵۵۳ و ۵۸۵ بود که در ارتباط با بروز مقاومت پلاسموديوم ويواکس به سولفادوکسين هستند.
روش بررسي: ۱۱۸ ايزوله پلاسموديوم ويواکس که در سال هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ جهت بررسي ژن دي هيدروفولات ردوکتاز تيميديلات سنتاز تهيه شده بودند، در مطالعه تنوع ژنتيکي ژن دي هيدرو پتروات سنتاز پلاسموديوم ويواکس مورد بررسي قرار گرفتند. روش آزمايش PCRو تعيين ترادف نوکلئوتيدها (سکوئنسينگ) بود.
يافته ها: از ۱۱۸ نمونه خون آلوده به پلاسموديوم ويواکس، به ترتيب ۴۶ نمونه به ميناب و ۷۲ نمونه به جاسک تعلق داشت. در نمونه هاي مورد مطالعه هيچ گونه موتاسيوني در ۵ کدون هدف با استفاده از روش PCR و سکوئنسينگ ديده نشد. اما در بين اين ۱۱۸ نمونه، سه ايزوله (۲٫۵۴%) داراي يک موتاسيون در کدون جديد ۴۲۱ بودند.
نتيجه گيري: با توجه به بررسي موتاسيون در ژن دي هيدروفولات ردوکتاز (Pvdhfr) (مطالعه گزارش نشده) بر روي همين نمونه ها و عدم مشاهده موتاسيون در هيچ يک از ۵ کدون اصلي در ژن Pvdhps در اين مطالعه، مي توان نتيجه گيري نمود که با وجود مقاومت احتمالي نسبت به پريمتامين، احتمالا نسبت به سولفادوکسين و لذا فنسيدار در پلاسموديوم ويواکس در استان هرمزگان تاکنون مقاومت ايجاد نشده است.

© حقوق سایت محفوظ است