۱۳۹۵-۰۴-۰۱

مقاله تنوع زيستي واحدهاي زيست محيطي در ارتباط با برخي خصوصيات خاک در اکوسيستم جنگلي ممرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم محيطي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: تنوع زيستي واحدهاي زيست محيطي در ارتباط با برخي خصوصيات خاک در اکوسيستم جنگلي ممرز
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع
مقاله غناي گونه اي
مقاله يکنواختي
مقاله خاک
مقاله ممرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوچ يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: جليلوند حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه نياز به مديريت پايدار منابع، موجب پيدايش روش هاي جديدي براي طبقه بندي منابع تحت مديريت شده است. اهميت تنوع زيستي و مديريت آن و توجه به شيوه هاي نوين تعيين واحدهاي مديريتي، ايده اوليه اين تحقيق را ايجاد کرد. به منظور مطالعه تنوع زيستي جنگل هاي پايين بند خانيکان چالوس، ابتدا واحدهاي زيست محيطي با استفاده از روش تجزيه و تحليل دو طرفه گونه هاي شاخص تهيه و منطقه به پنج واحد زيست محيطي مختلف تقسيم شد. براي تحليل پارامترهاي تنوع، غنا و يکنواختي در سطح واحدهاي زيست محيطي تعيين شده از شاخص هاي سيمسون، مارگالف و هيل استفاده شد. براي مطالعه خصوصيات خاک، در هر واحد زيست محيطي، چهار پروفيل حفر و از سه عمق ۱۰-۰، ۲۰-۱۰ و ۳۰-۲۰ سانتي متري نمونه هاي خاکي برداشته شد. برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي و بيولوژي خاک در محيط آزمايشگاه اندازه گيري گرديد. تجزيه عاملي، تکنيکي آماري در جهت ايجاد الگويي زيربنايي يا مدلي خاص در تعيين ارتباط پيچيده بين متغيرهاست، به همين منظور ارتباط مقادير بدست آمده شاخص هاي مختلف تنوع زيستي با مشخصه هاي مختلف فيزيکوشيميايي و بيولوژي خاک با استفاده از تحليل مولفه هاي اصلي (PCA) مورد بررسي قرار گرفت. موقعيت مکاني متغيرهاي خاکي بر روي محور ها بيانگر آن است که نيتروژن عمق سوم، ظرفيت تبادلي کاتيوني عمق اول و سوم، فسفر قابل جذب عمق هاي اول، دوم و سوم در سمت چپ محور اول مستقر مي باشند. محل قرارگيري هريک از شاخص هاي تنوع زيستي نيز در همين ناحيه از محور تحليل مولفه هاي اصلي مي باشد به طوري که تنوع گونه اي سيمسون، غناي گونه اي مارگالف و يکنواختي هيل سمت چپ محور اول را به خود اختصاص داده اند. بنابراين، هر يک از مشخصه هاي تنوع زيستي رابطه مستقيمي با مشخصه هاي خاک در سمت چپ محور اول دارند. فسفر قابل جذب در هر سه عمق به عنوان موثرترين عامل تاثيرگذار بر مشخصه هاي تنوع زيستي عنوان گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است