۱۳۹۴-۱۲-۲۵

مقاله تنوع ريختي گل و دانه گرده در جمعيت هاي نمدار جنگل هاي هيرکاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۹۷ تا ۵۰۸ منتشر شده است.
نام: تنوع ريختي گل و دانه گرده در جمعيت هاي نمدار جنگل هاي هيرکاني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خامه
مقاله دانه گرده
مقاله نمدار
مقاله جنگل هيرکاني
مقاله تنوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده كلاگر اباصلت
جناب آقای / سرکار خانم: ستاريان علي
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور آگاهي از سطح تنوع ژنتيکي، ريخت شناسي گل و دانه گرده درختان نمدار، هشت رويشگاه در سطح جنگل هاي هيرکاني مورد ارزيابي قرار گرفت. از هر رويشگاه، ۶ تا ۱۵ پايه به فواصل حداقل ۱۰۰ متر از يکديگر انتخاب، و نمونه گل از آن ها تهيه شد. نتايج حاکي از تفاوت معني دار عرض برگه گل آذين و پايک ميوه در بين جمعيت هاي مختلف بود، در حالي که دمگل، طول برگه گل آذين و طول دم برگه گل آذين تفاوت معني دار با يکديگر نشان ندادند. طول دم گل آذين در جمعيت هاي واقع در ارتفاعات پايين تر از ۱۲۰۰ متر از سطح دريا بلندتر از جمعيت هاي ارتفاعات بالاتر از ۱۵۰۰ متر از سطح دريا است. علاوه بر اين، دو نوع خامه شامل کرک دار و بدون کرک در رويشگاه هاي مورد مطالعه شناسايي شد. دانه گرده نمدار از نظر شکل در طبقه تقريبا کروي و از نظر اندازه در گروه متوسط قرار گرفت. به استثناي جمعيت اسالم که در برخي از پايه هاي آن، حدود ۲۵ درصد گرده ها چهار حفره اي بودند در ساير جمعيت هاي مورد مطالعه، دانه هاي گرده داراي سه حفره بودند. آرايش سطح دانه گرده در برخي از جمعيت ها به ويژه جمعيت هاي بندبن و دلير (بالاي ۲۰۰۰ متر از سطح دريا) به دليل وجود رگه هايي در سطح آن کاملا متفاوت با ساير جمعيت ها بود. همچنين تنها، در رويشگاه بندبن کرک هاي ستاره اي بسيار پراکنده روي برگه گل آذين درختان اين رويشگاه مشاهده شد. به طور کلي، در بين صفات گل و گرده، صفات قطر استوايي و قطر قطبي دانه گرده داراي بيشترين تغييرات در مقابل شرايط محيطي، و جمعيت بندبن از نظر صفات مورد بررسي از ساير جمعيت ها متمايز است.

© حقوق سایت محفوظ است