۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله تنوع اقلام مصرفي در گروه‌ هاي غذايي: شاخص كفايت مواد مغذي در زنان تهراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: تنوع اقلام مصرفي در گروه‌ هاي غذايي: شاخص كفايت مواد مغذي در زنان تهراني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع غذايي
مقاله كفايت مواد مغذي
مقاله گروه غذايي
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرميران پروين
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رژيم هاي غذايي متنوع با احتمال افزايش دريافت مواد مغذي همراه هستند. اين تحقيق به منظور ارزيابي ارتباط بين امتياز تنوع گروه هاي غذايي و کفايت مواد مغذي خاص در زنان تهراني انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي، ۲۸۶ خانم ۱۸ سال به بالا و ساکن منطقه ۱۳ تهران که نماينده جمعيت زنان تهراني بودند. شرکت داشتند. دريافت مواد غذايي با استفاده از پرسشنامه ياد آمد غذايي ۲ روزه ارزيابي شد. از شاخص هاي امتياز تنوع غذايي (Dietary Diversity Score=DDS) و تنوع غذايي (Food Variety = FV) استفاده شد. ميانگين نسبت کفايت غذايي (Mean Adequacy Ratio = MAR) به عنوان شاخص کفايت تغذيه اي انتخاب شد که با تقسيم مقدار مصرفي ۱۲ ماده مغذي و انرژي بر مقدار توصيه شده آنها به دست آمد.
يافته ها: ميانگين سني افراد،
۱۳±۴۱ سال و ميانگين نمايه توده بدن (Body Mass Index=BMI) آنها، ۴±۲۷ کيلوگرم بر مترمربع بود. ميانگين امتياز تنوع غذايي ۱٫۰۲±۶٫۱۱ بود. DDS با (r=0.4 و P<0.05) MAR . (Nutrient adequacy Ratio) NAR تيامينP<0.05) و (r=0.3ويتامين A (P<0.05 و (r=0.4 کلسيمP<0.05)  و (r=0.4 فسفر P<0.05) و(r=0.4 و چربي کل دريافتيP<0.05) و(r=0.3 مرتبط بود. تنوع غلات کامل با NAR پروتيين P<0.05) و (r=0.3 تنوع سبزيجات و ميوه ها با NAR ويتامين C P<0.05) و (r=0.3 و ويتامينA  P<0.05)و (r=0.3 ارتباط داشت. در چارک چهارم امتياز تنوع گروه هاي غذايي، دريافت غالب درشت مغذي ها و ريز مغذي ها در بيش ترين مقدار قرار داشت. امتياز تنوع گروه گوشت و شير، مهم ترين تعيين کننده MAR بود.
نتيجه گيري کلي: تنوع اقلام مصرفي در گروه هاي غذايي مختلف، شاخصي مفيد از کفايت مواد مغذي خاص، به شمار مي رود. بنابراين به منظور تعيين کفايت مواد مغذي خاص، امتياز تنوع گروه هاي غذايي ميتواند در نظر گرفته شود.

© حقوق سایت محفوظ است