۱۳۹۵-۰۱-۱۰

مقاله تله هاي فقر در اقتصاد متکي به منابع طبيعي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۴۳ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: تله هاي فقر در اقتصاد متکي به منابع طبيعي ايران
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تله فقر
مقاله تعادل هاي چندگانه
مقاله سرريزهاي مثبت
مقاله توليد ناخالص سرانه و توليد ناخالص داخلي سرانه نيروي کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راغفر حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كردبچه حميد
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نيت مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به فرآيندهاي خودتقويت کننده اي که به تداوم فقر منجر مي شوند، تله هاي فقر مي گويند. در متون تحقيقي توسعه اقتصادي، وجود تله هاي فقر در يک کشور از طريق روش هاي مختلفي قابل آزمون است. از جمله اين روش ها، مدل سرريزهاي مثبت است که بر اساس آن، با تخمين تابع توليد کل وجود تعادل هاي چندگانه و سپس، تله هاي فقر مورد ارزيابي قرار مي گيرند. وجود بازدهي هاي فزاينده در بخش صنعت به دليل عدم استفاده از ظرفيت هاي کامل توليد، نشانه وجود تله هاي فقر است. اين تحقيق به تخمين تابع توليد با دو معيار سرانه کارگر و سرانه جمعيتي براي يک مجموعه از داده هاي ترکيبي ۲۰ کشور، از جمله ايران مي پردازد.
نتايج پژوهش حاکي از آن است که ايران در دوره مورد بررسي توانسته است به لطف سرمايه هاي طبيعي رشد قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي داشته باشد که اين امر به گريز از تله هاي فقر منجر شده است. آنچه در مورد کشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران مشاهده مي شود، وجود ظرفيت هاي خالي در توليد بوده، که نشانه اي از تله هاي فقر است. بر اساس اين، اگر کشورها از تمام ظرفيت هاي موجود در توليد بهره بگيرند، مي توانند به طور قابل ملاحظه اي از شکل گيري تله هاي فقر ممانعت کنند.

© حقوق سایت محفوظ است