۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تلفيق كامل GPS و INS و بهبود آن با فيلتر كالمن تطبيقي فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۶۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تلفيق كامل GPS و INS و بهبود آن با فيلتر كالمن تطبيقي فازي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله GPS ،INS
مقاله تلفيق كامل
مقاله فيلتر كالمن
مقاله فيلتر كالمن تطبيقي فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاونگي رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: تشنه لب محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرپوراصل حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خطاي سيستم‌ ناوبري اينرسي با گذشت زمان افزايش مي‌يابد، در نتيجه براي دستيابي به دقت بالاتر مخصوصا در ناوبري‌هاي طولاني مدت، به سيستم‌هاي كمكي نياز است. سيستم جهاني تعيين موقعيت با توجه به خواص مكمل خود با سيستم ناوبري اينرسي، مناسب‌‌ترين سيستم كمكي محسوب مي‌شود. در اين مقاله پس از شبيه سازي GPS وINS ، تلفيق كامل آنها بررسي و شبيه‌سازي مي‌شود. در ادامه بعد از مرور روشهاي تطبيق فيلتر كالمن، نوعي فيلتر كالمن تطبيقي فازي براي تلفيق كامل GPS وINS  ارايه شده كه در آن، تطبيق با تنظيم تطبيقي ماتريس كوواريانس نويز اندازه‌گيري R و نويز پروسه Q توسط سيستم فازي انجام مي‌شود. تنظيم تطبيقي به وسيله سيستم فازي و با به كارگيري روش تطبيق كوواريانس انجام مي‌شود. نتايج نشان مي‌دهد كه تلفيق تطبيقي فازيGPS  و INS با تنظيم تطبيقي ماتريسهاي Q يا R عملكرد بهتري نسبت به تلفيق معمولي دارد كه در آن ماتريسهاي Q وR  يا هر دو ثابتند.

© حقوق سایت محفوظ است