۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله تقويت تيرورق ‌ها در برابر بار‌هاي موضعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي عمران (دانشکده مهندسي) از صفحه ۷۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تقويت تيرورق ‌ها در برابر بار‌هاي موضعي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيرورق ‌ها
مقاله بار‌هاي موضعي
مقاله سخت ‌كننده ‌‌هاي طولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهابيان فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسوندي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در قسمت ‌هاي مختلف تيرورق ‌ها، ممكن است بار‌هاي بزرگي وجود داشته باشند كه در نظر نگرفتن اثرات موضعي آنها در طراحي، مي ‌تواند منجر به خرابي تيرورق گردد. اين گونه بار‌ها را كه در يک محدوده كوچک بر تير اثر مي ‌كنند، بار‌هاي موضعي(patch loading)  مي ‌نامند. بار‌هاي موضعي يكي از چندين نوع بارگذاري است كه مي ‌تواند باعث بروز ناپايداري در جان تيرورق شود؛ هر چند با پيش ‌بيني يک جفت سخت ‌كننده فشاري عرضي (قائم) در محل اعمال اين گونه بار‌ها، مي ‌توان از بروز اين ناپايداري جلوگيري كرد؛ ولي در بعضي سازه‌‌ ها نظير پل، نمي ‌توان در تمام طول تير، سخت ‌كننده تعبيه كرد. يكي از راه‌ هاي تقويت اين ‌گونه تيرورق ‌ها، استفاده از سخت ‌كننده‌‌ هاي طولي (افقي) است. در اين مقاله، روش ‌هاي تعيين مقاومت نهايي تيرورق ‌ها تحت اثر بار‌هاي موضعي، بررسي و مدلي براي تحليل اجزاي محدود آنها به كمک نرم ‌افزار ANSYS ارائه شده، که با نتايج آزمايش ‌هاي موجود، سازگاري مناسبي دارد. در پژوهش حاضر، تيرورق ‌هاي تقويت‌ شده با سخت ‌كننده‌‌ هاي طولي نيز مدل سازي و تحليل گرديده است. در ادامه، با استفاده از نتايج حاصل از تحليل، روابطي براي تعيين مقاومت نهايي اين نوع تيرورق ‌ها پيشنهاد گرديده که با نتايج آزمايش ‌هاي در دسترس، تطابق خوبي دارد. افزون بر اين موقعيت بهينه سخت ‌كننده طولي براي بيشترين افزايش در مقاومت نهايي تيرورق تعيين و رابطه ‌اي نيز براي آن ارائه شده که در مقايسه با نتايج تحليل، از دقت قابل قبولي برخوردار است.

© حقوق سایت محفوظ است