۱۳۹۵-۰۳-۱۹

مقاله تفسير وحي با محوريت آيه ۵۱ سوره شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۷۵ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تفسير وحي با محوريت آيه ۵۱ سوره شوري
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وحي
مقاله تکليم
مقاله حجاب
مقاله واسطه
مقاله رسول
مقاله فرشته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييسيان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه پسند الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
القا حقائق الاهي از جانب خداوند به پيامبران، همواره به يک نحو نبوده، بلکه به شيوه هاي گوناگون صورت مي گرفته است. اين شيوه ها، در آيه ۵۱ سوره شوري به سه مورد محدود شده است؛ در اين آيه، وحي، من ورا حجاب و ارسال رسول، سه گونه تکليم الاهي با پيامبران معرفي شده است. نوع اول، وحي نام گرفته است؛ اين در حالي است که هر سه قسم، گونه هايي از وحي هستند. شايد بهترين راه براي فهم چيستي نوع اول، جستجويي در مفهوم و مصداق دو قسم ديگر باشد؛ چراکه هرچند اين سه، در اصلِ تکليم و نتيجه، که انتقال پيام است، اشتراک دارند؛ اما ظاهر آيه، بيانگر تقابل اين انواع است؛ تقابلي در شيوه انتقال پيام. وحي ارتباطي است بي واسطه؛ اما دو نوع ديگر، واسطه هايي از حجاب و رسول به همراه دارند. تبيين هر کدام از اين شيوه ها، به ويژه وحي و شناسايي مصاديق آنها، محور اين مقاله است. پيش فرض اين پژوهش اين است که اين تکليم، به هر شکل که باشد، در مورد وحي قرآني، در همان مرحله نزول داراي جنبه گفتاري و زباني بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است