۱۳۹۵-۰۵-۰۹

مقاله تفسير «الغفور الرحيم» و تحليل غرض هدايتي آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات تفسيري از صفحه ۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تفسير «الغفور الرحيم» و تحليل غرض هدايتي آنها
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسما متواليه الهي
مقاله تركيب اسمائي
مقاله الغفور الرحيم
مقاله الرحيم الغفور
مقاله گناه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سراج صادقي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايان بخش ۷۱ آيه قرآن كريم با دو اسم «غفور» و «رحيم» است. اين مقاله پس از معناشناسي اين دو واژه و بررسي آيات حاوي آن و با در نظر گرفتن ترتيب نزول سوره ها و توسيع معنايي در واژه ذنب به اين نتيجه دست مي يابد كه ترتيب «الغفور الرحيم» داراي غرض هدايتي مشترك در اين آيات است و آن «رفع نگراني از آثار گناهان» مي باشد.
اما در آيه دوم سوره سبا، تنها آيه اي كه اين اسما به ترتيب «الرحيم الغفور» آمده است، داراي غرض هدايتي ديگري است كه آن رحمت الهي در پوشاندن برخي چيزها با وارد كردن آنها در خاك يا خارج نمودن از جو مي باشد. بررسي عملكرد تفاسير در باره اين بحث بيانگر آن است كه هيچ تفسيري به بررسي غرض هدايتي مشترك و تفاوت اين دو دسته آيات نپرداخته است.

© حقوق سایت محفوظ است