۱۳۹۵-۰۴-۱۱

مقاله تغييرناپذيري ساختار عاملي سياهه تنيدگي ناشي از انتظارهاي تحصيلي در دانش آموزان تيزهوش و غيرتيزهوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۲۹۱ تا ۳۰۳ منتشر شده است.
نام: تغييرناپذيري ساختار عاملي سياهه تنيدگي ناشي از انتظارهاي تحصيلي در دانش آموزان تيزهوش و غيرتيزهوش
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرناپذيري ساختار عاملي
مقاله سياهه تنيدگي ناشي از انتظارهاي تحصيلي
مقاله دانش آموزان تيزهوش و غيرتيزهوش
مقاله تحليل عاملي تاييدي چندگروهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكيان جبلي مونا
جناب آقای / سرکار خانم: شكري اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور آزمون تغييرناپذيري ساختار عاملي سياهه تنيدگي ناشي از انتظارهاي تحصيلي (انگ و هوان، ۲۰۰۶)، ۶۸۰ دانش آموز دبيرستاني (۳۵۵ تيزهوش، ۳۲۵ غيرتيزهوش) به اين سياهه پاسخ دادند. براي بررسي روايي بين گروهي اين سياهه يا تغييرناپذيري ساختار عاملي آن در بين دانش آموزان تيزهوش و غيرتيزهوش از تحليل عاملي تاييدي چندگروهي استفاده شد. نتايج تحليل عاملي تاييدي تک گروهي نشان دادند که در هر دو گروه تيزهوش و غيرتيزهوش، الگوي دو عاملي سياهه تنيدگي ناشي از انتظارهاي تحصيلي (عامل تنيدگي ناشي از انتظارهاي خود و عامل تنيدگي ناشي از انتظارهاي والدين/معلمان) برازش خوبي با داده ها دارد. نتايج تحليل عامل تاييدي چندگروهي، تغييرناپذيري بين گروهي ساختار عاملي، بارهاي عاملي، واريانس ها و کواريانس هاي بين عاملي سياهه تنيدگي ناشي از انتظارهاي تحصيلي را در دو گروه نوجوانان تيزهوش و غيرتيزهوش نشان داد. نتايج پژوهش حاضر با تاکيد بر تغييرناپذيري ساختار عاملي اين سياهه در بين دانش آموزان تيزهوش و غيرتيزهوش نشان دادند که سياهه تنيدگي ناشي از انتظارهاي تحصيلي در دو گروه، از نظر مفهومي، سازه مشابهي را اندازه گيري مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است