۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تغييرات نيمرخ بافت نرم صورت متعاقب رتركشن دندانهاي انسيزور در گروه سني ۱۵ تا ۲۴ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تغييرات نيمرخ بافت نرم صورت متعاقب رتركشن دندانهاي انسيزور در گروه سني ۱۵ تا ۲۴ سال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Lip Strain
مقاله زاويه نازولبيال
مقاله ضخامت لب
مقاله بافت نرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاوري امير
جناب آقای / سرکار خانم: ياسايي صغري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق ارزيابي تغييراتي بود كه در نيمرخ بافت نرم ۱/۳ صورت متعاقب بيرون آوردن پرمولرها و رتركشن دندانهاي انسيزور به وجود مي آيد؛ به همين منظور سفالومتري لترال قبل و بعد از درمان ۴۰ بيمار مونث، داراي مال اكلوژن Cl. II, Div.I (29 بيمار) و Bialveolar Protrusion (11 بيمار) از آرشيو بخش ارتدنسي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، انتخاب شد. ميانگين سني بيماران ۱۸ سال و ۱۰ ماه (با محدوده ۲۴-۱۵ سال) در شروع درمان بود. تمامي سفالومتري ها با استفاده از روش مرسوم و مورد تاييد Combination Analysis ارزيابي شدند. نتايج اين بررسي نشان داد كه Tension لب ها عامل بسيار موثري در نحوه پاسخگويي بافت نرم به درمان ارتدنسي مي باشد؛ به طوري كه در بيماران داراي Lip Strain افزايش زاويه نازولبيال به صورت كاملا معني داري بيشتر از گروه فاقد Lip Strain بود؛ همچنين از نظر افزايش ضخامت Vermilion لب بالا، اختلاف قابل توجهي بين دو گروه مورد مطالعه مشاهده شد و در افراد داراي Lip Strain، با درآوردن پرمولرها و Retraction دندانهاي قدامي، Strain موجود در لب ها حذف و يا كاهش يافت و ضخامت ناحيه Vermilion لب بالا افزايش نشان داد؛ همچنين شيب بردر تحتاني بيني در گروه داراي Lip Strain، با رتركشن انسيزورها كاهش يافت؛ در حالي كه در گروه فاقد Lip Strain افزايش شيب اين ناحيه مشاهده شد.

© حقوق سایت محفوظ است