۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تغييرات فصلي عملكرد و تركيبات اسانس آويشن (.Thymus vulgaris L) در تراكم ‌هاي مختلف كاشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در گياهان دارويي از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تغييرات فصلي عملكرد و تركيبات اسانس آويشن (.Thymus vulgaris L) در تراكم ‌هاي مختلف كاشت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آويشن
مقاله فاصله كاشت
مقاله تنوع فصلي
مقاله اسانس
مقاله تيمول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي بادي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني داراب
جناب آقای / سرکار خانم: نظري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلي ساجد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسانس آويشن غني از تركيبات فنلي است كه داراي خواص ضدقارچي و ضدميكروبي هستند و همچنين به عنوان چاشني در صنايع غذايي نيز استفاده مي‌شود. تغييرات فصلي و تراكم كاشت از جمله فاكتورهاي مهمي هستند كه روي كميت و كيفيت گياهان اسانس‌دار تأثير دارند. به همين دليل در اين تحقيق تغييرات كمي و كيفي اسانس گياه آويشن در طي يك دوره رشد و در تراكم‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.
اين مطالعه در مزرعه تحقيقاتي پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي طي سال زراعي ۷۸- ۱۳۷۷ به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي در سه تكرار و دو فاكتور فاصله كاشت ( در سه سطح ۱۵، ۳۰ و ۴۵ سانتي‌متر) و برداشت ( در تاريخ‌هاي ۱۲/۲/۷۸، ۲۱/۲/۷۸، ۲/۳/۷۸، ۳۰/۳/۷۸ و ۲۱/۷/۷۸ ) به اجرا در آمده است.
حداكثر عملكردهاي ماده تر و خشك، اسانس و تيمول در فاصله كاشت ۱۵ سانتي‌متر وبرداشت آخر (مهر ماه ۷۸) حاصل شده است. تغييرات فصلي اثر معني‌داري (p<0.01)روي درصد اسانس داشت و بيشترين درصد اسانس در برداشت چهارم (اواخر خرداد ۷۸) حاصل شد. درصد اسانس و تيمول در فاصله كاشت‌هاي مختلف از نظر آماري تفاوت معني‌داري را نشان نداد. به هرحال، فاصله كاشت و تغييرات فصلي اثر معني‌داري را روي عملكرد كمي و كيفي آويشن داشتند.

© حقوق سایت محفوظ است