۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تغييرات ايمونولوژيك در مردان سالم سيگاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۲۱۶ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: تغييرات ايمونولوژيك در مردان سالم سيگاري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيگار كشيدن
مقاله ايمونوگلوبولين‌ ها
مقاله گلبولهاي سفيد
مقاله مردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: خاكساري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدمحمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عمل اساسي سيستم ايمني دفاع از بدن در مقابل عفونت‌ها و از بين بردن سلولهاي سرطاني است. گزارش شده كه سيگار كشيدن باعث كاهش مقاومت در برابر عوامل عفونت‌زا و افزايش بروز سرطان‌ها مي‌گردد. هدف اين مطالعه بررسي تعدادي از عوامل ايمونولوژيكي در افراد سالم سيگاري بود.
مواد و روش‌ها: نمونه‌هاي خون از ۳۲ مرد سالم سيگاري كه بيش از ۵ سال سيگار مي‌كشيدند و ۳۶ مرد سالم هم سن كه هرگز سيگار نكشيده بودند، جمع‌آوري گرديد. تعدادي از پارامترهاي ايمونولوژيك از قبيل شمارش افتراقي و كلي گلبول‌هاي سفيد  (WBC)، غلظتهاي سرمي ايمونوگلوبولين‌ها  IgG)، IgM IgA،(IgE  و اجزاي C3 و C4 سيستم كمپلمان در دو گروه اندازه‌گيري و مقايسه شدند.
يافته‌ها: مقادير كمتري از  IgG، IgMو IgA در سرم افراد سيگاري در مقايسه با افراد غير سيگاري مشاهده گرديد. از طرف ديگر غلظت IgE در سرم مردان سيگاري (۵۲۲ IU/ml) از مردان غير سيگاري (۳۸۱ IU/l)  به طور معني‌داري بالاتر بود (p<0.01). به علاوه مشاهده شد كه تعداد مطلق سلولهاي WBC، PMN، و لنفوسيت‌ها در گردش خون سيگاري‌ها به طور معني‌داري بالاتر از افراد غيرسيگاري بود.تفاوتي در غلظت C4, C3 بين دو گروه مشاهده نشد.
نتيجه‌گيري: اين نتايج نمايانگر اين هستند كه تغييرات ايمونولوژيك متعدد و قابل ملاحظه‌اي در مردان سيگاري اتفاق مي‌افتد. كه ممكن است نقش در پاتوژنز بيماري‌ها داشته باشد.

© حقوق سایت محفوظ است