۱۳۹۵-۰۱-۲۱

مقاله تعيين کننده هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و جمعيت شناختي تمايلات فرزندآوري زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي- درماني همدان (۱۳۹۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تعيين کننده هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و جمعيت شناختي تمايلات فرزندآوري زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي- درماني همدان (۱۳۹۱)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرزندآوري
مقاله سياست جمعيتي
مقاله فرزندان ايده آل
مقاله زنان
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني حاتم
جناب آقای / سرکار خانم: بگي بلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: تغييرات ارزشي و نگرشي به وجودآمده در جامعه ايران در طول چند دهه گذشته، تاثير زيادي بر تصميم ها و کنش هاي باروري افراد و خانواده ها، به ويژه زنان، گذاشته است. هدف از اين مقاله بررسي تمايلات فرزندآوري زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي – درماني شهر همدان و تعيين کننده هاي آن است.
روش ها: داده ها از طريق پيمايشي در طول ماه هاي آبان و آذرماه ۱۳۹۱ گردآوري شد. مطالعه به صورت مقطعي و در ميان نمونه اي به حجم ۲۷۳ زن واجد شرايط بررسي که به صورت تصادفي انتخاب شدند صورت گرفت. تکنيک گردآوري داده ها پرسشنامه ساختار يافته بود.
يافته ها: نتايج نشان داد که ۷۰٫۷ درصد زنان تمايل ندارند علاوه بر فرزنداني که در زمان بررسي داشته اند فرزند ديگري داشته باشند. در اين ميان، ۵۵ و ۸۴٫۳ درصد زنان به ترتيب داراي يک و دو فرزند بودند. بر پايه اين بررسي، ۷۸٫۴ درصد پاسخ گويان، شمار مطلوب فرزند براي خانواده ها را دو فرزند عنوان کرده اند. مهم ترين دلايل ترجيح الگوي دو فرزندي، به ترتيب مشکلات اقتصادي و مشکل خانواده ها در تربيت و آموزش فرزندان است. نتايج تحليل چندمتغيره نشان داد که احتمال توقف فرزندآوري در ميان زناني بيشتر است که شاغل اند، فرزندان در قيد حيات بيشتري دارند، در پايان دوره توليدمثل به سر مي برند، منافع فرزندان را کم تر از هزينه هاي آن ارزيابي مي کنند و گرايش کم تري به ترجيح فرزند پسر بر دختر دارند.
نتيجه گيري: سياست هاي جمعيتي در راستاي جلوگيري از کاهش بيشتر باروري بايد معطوف به اشتغال، خانواده و کيفيت زندگي به ويژه در ميان زنان بدون فرزند، داراي يک فرزند و زوج هاي تازه ازدواج کرده باشد.

© حقوق سایت محفوظ است