۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تعيين پارامترهاي معادلات حالت BKW و HOM براي محصولات انفجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۱ در استقلال از صفحه ۷۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تعيين پارامترهاي معادلات حالت BKW و HOM براي محصولات انفجار
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معادله حالت
مقاله شيبه سازي انفجار
مقاله دتونيشن
مقاله BKW
مقاله HOM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهي همت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از معادلات اساسي براي تحليل انفجار، معادله حالت گازهاي حاصل در شرايط غيرمتعارف حين انفجار است. به علت فشارهاي بالاي حين انفجار(۰٫۲-۰٫۴Mbar)  فرض گاز ايدئال براي محصولات فرض غير معقولي است. از طرف ديگر به دليل محدوديتهاي تجربي تعيين مستقيم معادله حالت ممکن نيست. لذا بايستي به روش غيرمستقيم اين معادله مشخص شود. يکي از معادلات پيشنهاد شده معادلهBKW  است که شامل چندين پارامتر است. در اين مقاله با حل عددي همزمان معادلات بقا و حالت، سرعت پيشروي موج انفجار درون ماده منفجره محاسبه شده است. سپس با تغييرات پارامترهاي معادله حالت سعي مي شود که مقادير تئوري و تجربي سرعت موج به هم نزديک شوند. در نهايت نتايج به دست آمده با نتايج موجود در مراجع مقايسه شده و دقت کار مورد ارزيابي قرار گرفته است. به دليل زمانبر بودن معادلهBKW  در کدهاي رايانه اي معمولا به جاي معادلهBKW  از معادلات حالتHOM  استفاده مي شود. در اين تحقيقات ضرايب معادلاتHOM  نيز بدست آمده و با ضرايب ارائه شده در مراجع معتبر مقايسه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است