۱۳۹۵-۰۳-۱۶

مقاله تعيين هويت کانديداهاي جدا شده از بيماران مبتلا به اونيکومايکوزيس با استفاده از روش هاي قارچ شناسي و مولکولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تعيين هويت کانديداهاي جدا شده از بيماران مبتلا به اونيکومايکوزيس با استفاده از روش هاي قارچ شناسي و مولکولي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اونيکومايکوزيس کانديدايي،Seminested PCR ؛ ITS2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قهري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتيان سوته محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند سارا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اونيکومايکوزيس شايعترين بيماري ناخن محسوب مي شود که توسط گونه هاي متفاوتي از قارچ ها شامل درماتوفيت ها، مخمرها و کپک هاي غير درماتوفيتي ايجاد مي شود. هدف از انجام اين مطالعه تعيين هويت گونه هاي کانديداي جدا شده از بيماران مبتلا به اونيکومايکوزيس کانديدايي، با استفاده از روش مولکوليSeminested PCR  است.
روش بررسي: نمونه هاي کانديدا جدا شده از ناخن با آزمون هاي شناسايي فنوتيپي، بررسي رنگ کلني روي محيط کروم آگار کانديدا، تست لوله زايا و توليد کلاميدوسپور روي محيط کورن ميل آگار و ژنوتيپي به نامSeminested PCR ، مورد بررسي قرار گرفتند.DNA  همه نمونه ها با استفاده از روش جوشاندن استخراج شد و براي PCR مرحله اول از پرايمرهاي CTSF و CTSR که قطعه  ITS2 (Internal Transcribed Spacer2)را تکثير مي کند استفاده شد. محصول مرحله اول به عنوان DNA الگو براي انجام PCR مرحله دوم با استفاده از پرايمر عقبي مرحله اول(CTSR)  و در حضور پرايمرهاي اختصاصي گونه به نام هايCADET ،CPDET ،CTDET ،CGDET  وCDDET  که به ترتيب براي شناسايي گونه هاي کانديدا آلبيکنس، کانديدا پاراپسيلوزيس، کانديدا تروپيکاليس، کانديدا گلابراتا و کانديدا دابلينينسيس، استفاده شد. گونه مخمر با توجه به الگوي باندهاي ايجاد شده روي ژل و اندازه آن تشخيص داده شد. جهت تاييد محصول PCR از تعيين ترادف استفاده شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده حاصل از بکارگيري روش تشخيصي Seminested PCR بر روي نمونه هاي باليني، شامل شناسايي و تعيين هويت ١٢ مورد کانديدا آلبيکنس، ٨ مورد کانديدا پاراپسيلوزيس، ٦ مورد کانديدا تروپيکاليس، و ٤ مورد کانديدا گلابراتا بود. کانديدا دابلينينسيس در هيچ نمونه اي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با استفاده از روشSeminested PCR  مي توان، گونه هاي پاتوژن کانديدا بدست آمده از افراد مبتلا به عفونت اونيکومايکوزيس کانديدايي را، با حساسيت و ويژگي بالا شناسايي نمود.

© حقوق سایت محفوظ است