۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله تعيين هليکوباکتر پيلوري در آب، شير گاو، پنير و بستني سنتي به دو روش کشت سطحي و واکنش زنجيره اي پليمراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تعيين هليکوباکتر پيلوري در آب، شير گاو، پنير و بستني سنتي به دو روش کشت سطحي و واکنش زنجيره اي پليمراز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب
مقاله شير خام گاو
مقاله هليکوباکتر پيلوري
مقاله بسنتي
مقاله پنير سنتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي خيرآبادي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: شاكريان امير
جناب آقای / سرکار خانم: ممتاز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي دهكردي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عفونت حاصل از هليکوباکتر پيلوري يکي از شايع ترين عفونت ها در سراسر جهان است. با اين حال، منشا و انتقال اين باکتري به وضوح شناخته نشده است. يکي از نظريه هاي پيشنهادي، انتقال آن از طريق شير خام حيوانات به انسان است. بنابراين، مطالعه حاضر با هدف تعيين هليکوباکتر پيلوري در آب آشاميدني لوله کشي، شير گاو، پنير و بستني سنتي انجام شد. از خرداد ماه ۱۳۸۹ تا خرداد ماه ۱۳۹۰، در مجموع ۱۸۲ نمونه آب آشاميدني لوله کشي (۴۰(n=، شير خام گاو (۷۰(n=، پنير سنتي (۴۷(n= و بستني سنتي (۲۵(n= به صورت تصادفي از شهرهاي شهرکرد و شيراز تهيه و جهت تعيين هليکوباکتر پيلوري توسط روش هاي کشت سطحي و واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) مورد ارزيابي قرار گرفت. از ۷۰ نمونه شير گاو مورد بررسي هليکوباکترپيلوري تنها از يک نمونه جداسازي شد، در حالي که از نمونه هاي آب، پنير و بستني سنتي جدا نشد. از مجموع ۱۸۲نمونه مورد مطالعه ۱۶ نمونه (۸٫۸ درصد) از نظر حضور ژن ureC مثبت بود. به طور کلي، ۲ نمونه از مجموع ۴۰ نمونه آب لوله کشي (۵ درصد)، ۷ نمونه از ۷۰ نمونه شير گاو (۱۰ درصد)، ۶ نمونه از ۴۷ نمونه پنير سنتي (۱۲٫۸ درصد) و ۱ نمونه از ۲۵ بستني سنتي (۴ درصد) مثبت بود. نتايج اين مطالعه لزوم تحقيقات بيش تري بر روي منبع آلوده کننده نمونه هاي شير و آب را نشان مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است