۱۳۹۵-۰۵-۱۴

مقاله تعيين نقش پايه هاي زماني مختلف بارش در ميزان دقت هيدروگراف واحد مصنوعي SCS (مطالعه موردي: استان هاي تهران و البرز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: تعيين نقش پايه هاي زماني مختلف بارش در ميزان دقت هيدروگراف واحد مصنوعي SCS (مطالعه موردي: استان هاي تهران و البرز)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروگراف
مقاله هيدروگراف واحد مصنوعي SCS
مقاله پايه زماني بارش
مقاله تهران
مقاله البرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجددي حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب نژاد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين اهداف مطالعات هيدرولوژيک، پيش بيني کمي چگونگي فرايند بارش – رواناب و انتقال رواناب به نقطه خروجي و تعيين دبي اوج، زمان تا اوج، حجم رواناب و زمان پايه هيدروگراف مي باشد. اين تحقيق با هدف بررسي نقش پايه هاي زماني مختلف بارش در ميزان دقت هيدروگراف واحد مصنوعي SCS در استان هاي تهران و البرز انجام شد. بدين منظور زيرحوزه هاي امامه، کن، کرج و طالقان به ترتيب با مساحت ۳۷٫۲، ۱۹۷، ۷۶٫۳ و ۶۵٫۱۷ کيلومترمربع انتخاب شد. علت انتخاب اين زيرحوزه ها کوچک بودن آن ها، وجود ايستگاه هاي باران سنج ثبات و ايستگاه هاي هيدرومتري و از همه مهم تر ثبت وقايع سيل همراه با رگبار متناظر آن بود. در همين راستا آمار ۳۱ واقعه سيل با رگبار متناظر در اين زيرحوزه ها جمع آوري شد. از طرف ديگر با استفاده از روش هيدروگراف واحد مصنوعي SCS، چهار مولفه دبي اوج، زمان تا اوج، حجم رواناب و زمان پايه هيدروگراف در هفت پايه زماني بارش محاسبه شد. در پايان نيز هيدروگراف هاي رواناب مستقيم برآوردي با هيدروگراف هاي رواناب مستقيم مشاهده اي به روش درصد خطاي نسبي مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد که پايه زماني ۱۵ دقيقه در هر يک از مولفه هاي مورد بررسي داراي کمترين درصد خطاي نسبي (بالاترين صحت) و پايه زماني ۱۲۰ دقيقه، داراي بيشترين درصد خطاي نسبي (کمترين صحت) مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است