۱۳۹۵-۰۵-۱۴

مقاله تعيين نقاط برش زوجي با دو روش شاخص يودن تعميم يافته و حجم زير رويه راک براي پيش گويي پره اکلامپسي با استفاده از مقدار هموگلوبين سه ماهه اول بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در كومش از صفحه ۳۲۱ تا ۳۲۶ منتشر شده است.
نام: تعيين نقاط برش زوجي با دو روش شاخص يودن تعميم يافته و حجم زير رويه راک براي پيش گويي پره اکلامپسي با استفاده از مقدار هموگلوبين سه ماهه اول بارداري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص يودن تعميم يافته
مقاله رويه راک
مقاله پره اکلامپسي
مقاله هموگلوبين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: برومندنيا نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: خادم معبودي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: كريمان نورالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي اردبيلي نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي فتحعلي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: محققين بيومارکرها را به طور گسترده براي تشخيص بيماري استفاده مي کنند. اغلب يک نقطه برش براي تفکيک افراد بيمار و سالم تعيين مي شود. گاهي لازم است براي طبقه بندي افراد به بيش از دو گروه، بيش تر از يک نقطه برش تعيين گردد. لذا در مقاله حاضر شاخص يودن تعميم يافته براي طبقه بندي افراد به سه گروه استفاده شده است. توجه اصلي اين مطالعه تعيين نقاط برش مطلوب براي مقدار هموگلوبين سه ماهه اول بارداري، به منظور پيش گويي پره اکلامپسي است.
مواد و روش ها: در مقاله حاضر، از داده هاي هموگلوبين سه ماهه اول بارداري و وضعيت ابتلا به پره اکلامپسي ۶۲۰ خانم باردار مراجعه کننده به بيمارستان ميلاد تهران در سال ۸۹-۱۳۸۸ استفاده گرديد. با دو روش شاخص يودن تعميم يافته و حجم زير رويه (Receiver operating characteristic)، نقاط برش تعيين و معياري براي پيش گويي پره اکلامپسي در سه ماهه اول بارداري فراهم شد. تحليل آماري با نرم افزار R ورژن ۱-۱۵-۲ و بسته نرم افزاري Diag Test 3 Grp انجام گرديد.
يافته ها: نقاط برش بهينه به وسيله شاخص يودن تعميم يافته، ۱۳٫۱۸ و ۱۴٫۵ تعيين شد و نرخ هاي طبقه بندي درست براي سه گروه زايمان نرمال، پره اکلامپسي و اکلامپسي به ترتيب برابر ۷۰%، ۳۵%، ۱۵% بود. روش حجم زير رويه راک نقاط برش ۱۲٫۴ و ۱۳٫۱، با نرخ هاي طبقه بندي درست ۴۲%، ۳۵% و ۵۵% را فراهم آورد. حجم زير رويه راک برابر ۰٫۲۵ بود.
نتيجه گيري: شاخص يودن تعميم يافته را مي توان به عنوان مکملي براي حجم زير رويه راک، براي طبقه بندي افراد به سه گروه و به دست آوردن صحت آزمون تشخيصي به کار گرفت.

© حقوق سایت محفوظ است