۱۳۹۵-۰۴-۱۴

مقاله تعيين منحني هاي هم دماي جذب رطوبت برگ گياه علف چاي (.Hypericum perforatum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۱۴۲ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: تعيين منحني هاي هم دماي جذب رطوبت برگ گياه علف چاي (.Hypericum perforatum L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علف چاي (.Hypericum perforatum L)
مقاله رطوبت تعادلي
مقاله منحني جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي چناربن حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: عرب حسيني اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علف چاي (Hypericum perforatum L.) يكي از مهمترين انواع گياهان دارويي بوده كه مهمترين ويژگي گونه هاي ايراني آن، بالا بودن درصد هيپريسين در برگ و گل هاي آن است. منحني هاي هم دما، رابطه تعادلي بين فعاليت آبي و مقدار رطوبت محصول در دماي ثابت را نشان مي دهند و آگاهي از آنها در فرايند انبارماني و خشك كردن محصول ضروريست. در اين تحقيق رطوبت تعادلي هم دماي جذب برگ علف چاي در چهار دماي ۴۰، ۵۰، ۶۰ و ۷۰ درجه سلسيوس و در محدوده فعاليت آبي ۰٫۱۱ تا ۰٫۸۴ به روش وزن سنجي ايستا تعيين گرديد. پنج مدل رياضي (هندرسون، هالسي، ازوين، چانگ فاست و گاب) براي برازش داده هاي حاصل از آزمايش مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس نتايج حاصل از برازش انجام شده در تعيين منحني هاي هم دماي جذب رطوبت، مدل چانگ فاست داراي بهترين برازش بود.

© حقوق سایت محفوظ است