۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله تعيين مدل منطقه اي برآورد سيلاب حداكثر در حوضه هاي فاقد آمار شرق و جنوب شرق جلگه خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۰ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تعيين مدل منطقه اي برآورد سيلاب حداكثر در حوضه هاي فاقد آمار شرق و جنوب شرق جلگه خوزستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيلاب حداكثر
مقاله آمار
مقاله روش هاي تجربي
مقاله ايستگاه هيدرومتري
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شامحمدي حيدري زمان
جناب آقای / سرکار خانم: بهنيا عبدالكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حوضه هاي فاقد آمار براي محاسبه دبي اوج سيلاب يکي از روش هاي مورد استفاده، روش آناليز منطقه اي است. در اين تحقيق ضمن مروري بر روابط تجربي و کارهاي انجام شده در اين زمينه، اقدام به ايجاد مدل منطقه اي گرديد. براي اين کار پس از بررسي هاي لازم ۱۱ ايستگاه هيدرومتري انتخاب و آمار آنها بازسازي و تکميل گرديد. سپس با استفاده از روابط همبستگي بين مساحت و سيلاب با دوره برگشت هاي مختلف رابطه اي برچسب مساحت و دوره برگشت به دست آمد که براي محاسبه دبي حداکثر سيلاب در منطقه مورد مطالعه با سطح اعتماد ۹۹% براي حوضه هاي تا ۱۰۰۰۰ کيلومترمربع قابل استفاده است.

© حقوق سایت محفوظ است