۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله تعيين كارآيي فني انجيركاران استان فارس: كاربر توابع توليد متعالي مرزي تصادفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۷۹ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: تعيين كارآيي فني انجيركاران استان فارس: كاربر توابع توليد متعالي مرزي تصادفي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: تركماني جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان فارس، با بيش از ۳۰ هکتار انجيرستان، نخستين استان انجير خيز کشور است و نزديک به ۹۵ درصد انجير خشک ايران در مناطق مختلف اين استان توليد مي شود. در مطالعه حاضر  کارايي فني نمونه اي که ۱۹۱ نفر از انجيرکاران را در بر مي گيرد، با بهره گيري از توابع تولد متعالي وترانسولگ مرزي تصادفي برآورد شد. داده ها ي مورد نياز، با روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده در سال ۱۳۷۵، از شهرستانهاي استهبان، جهرم ، کازرون و ني ريز، که مناطق عمده توليد انجير استان به شمار مي آيند، گرد آوري شد.
نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد که ميانگين کارايي فني انجيرکاران در شهرستانهاي استهبان، کازرون و ني ريز، به ترتيب ۶۵٫۷ ، ۸۰٫۲ و ۶۳٫۷ درصد است. افزون بر آن، بررسي تاثير عوامل اقتصادي – اجتماعي مختلف بر کارايي فني نيز نمايان مي کند که تعداد دفعات بردادن (گرده افشاني انجير)، اندازه باغ و سطح تحصيلات بهره برداران رابطه مستقيم با سطح کارايي فني انجير کاران دارد.

© حقوق سایت محفوظ است