۱۳۹۵-۰۵-۰۸

مقاله تعيين فنولوژي و كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي براي مديريت يولاف وحشي زمستانه در مزارع گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: تعيين فنولوژي و كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي براي مديريت يولاف وحشي زمستانه در مزارع گندم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درجه روز رشد
مقاله فنولوژي تطبيقي
مقاله نقشه پيش بيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مين باشي معيني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خيرخواه ميرمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ناظركاخكي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ديه جي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت علف هرز يولاف وحشي زمستانه در مزارع گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و اطلاعات مربوط به فنولوژي تطبيقي، بر اساس درجه- روز رشد تجمعي مربوط به هر مرحله از رشد، آزمايشي در ۴ منطقه از كشور شامل زنجان، كرج، ورامين و آمل در دو سال زراعي ۸۶ – ۱۳۸۵و ۸۷-۱۳۸۶ مورد ارزيابي قرار گرفت. نقشه هاي مديريتي علف هاي هرز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي براي استان مازندران تهيه شد. با وجود اختلافات زيادي كه از لحاظ تقويم زماني در فنولوژي تطبيقي يولاف وحشي زمستانه با گندم در سال ها و مناطق مختلف وجود داشت، اما از نظر نياز حرارتي لازم براي رسيدن به مراحل رشدي مشابه، اختلافات فاحشي ديده نشد. زمان شروع و خاتمه كنترل شيميايي يولاف وحشي زمستانه بصورت پس رويشي در مزارع گندم در اقليم هاي مختلف به ترتيب ۴۰۰ و ۱۰۰۰ درجه- روز رشد (دماي پايه صفر درجه سانتي گراد) در دوره رشدي گندم توصيه مي گردد. با استفاده از نقشه هاي مديريتي كه در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي تهيه شده اند مي توان زمان هاي مناسب شروع مديريت شيميايي (پس رويشي)، خاتمه مديريت شيميايي (پس رويشي)، مديريت پيش رويشي يولاف وحشي زمستانه و مصرف كود نيتروژن را جهت كاهش رقابت يولاف وحشي زمستانه با گندم در مناطق مختلف اقليمي (استان مازندران) پيش بيني و مديريت نمود.

© حقوق سایت محفوظ است