۱۳۹۵-۰۱-۲۱

مقاله تعيين فراواني و مشخصات زردي ناشي از هيپوتيروئيدي و مقايسه با نوزادان مبتلا به زردي ايديوپاتيک؛ يک بررسي ده ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۴۰ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: تعيين فراواني و مشخصات زردي ناشي از هيپوتيروئيدي و مقايسه با نوزادان مبتلا به زردي ايديوپاتيک؛ يک بررسي ده ساله
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم کاري تيروئيد
مقاله زردي
مقاله نوزاد
مقاله بيلي روبين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بسكابادي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خداشناس عزت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کم کاري مادرزادي تيروئيد در نوزادان در صورت تشخيص زودرس يک اختلال جدي قابل درمان است. يکي از علايم اين نوزادان، زردي طول کشيده مي باشد. شيوع، سير باليني و مقدار زردي در اين اختلال هنوز به خوبي تعيين نشده است؛ بنابراين مطالعه حاضر به مقايسه سير باليني و شدت زردي در نوزادان زرد دچار هيپوتيروئيدي مادرزادي و مقايسه آن ها با نوزادان زرد با علت ناشناخته پرداخته است.
روش: اين مطالعه توصيفي- تحليلي در فاصله زماني سال هاي ۹۱-۱۳۸۱ روي ۲۷۸۰ نوزاد ترم چهار روزه يا بزرگ تر مبتلا به زردي انجام شد که تست هاي تيروئيدي بر روي ۷۰۶ نوزاد مراجعه کننده به کلينيک يا بخش نوزادان بيمارستان قائم مشهد صورت گرفت. نوزادان علاوه بر اقدامات معمول براي تشخيص علت زردي، از نظر عملکرد غده تيروييد نيز بررسي گرديدند. سپس سير باليني و شدت زردي نوزادان مبتلا به هيپوتيروييدي (TSH يا Thyroid-stimulating hormone) بالاي ۱۰ ميکرويونيت در ميلي ليتر و يا T4 کمتر از ۸ ميکروگرم در دسي ليتر] با نوزادان داراي زردي با علت ناشناخته مقايسه گرديد. تحليل نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ صورت گرفت.
يافته ها: به ترتيب در گروه مورد و شاهد، متوسط سن مراجعه ۸٫۸۰±۱۶٫۰۳ و ۶٫۱۰±۸٫۶۰ روز (۰٫۰۰۱=P)، سن شروع زردي۱٫۶۰ ±۴٫۰۰ و ۱٫۷۵±۲٫۶۸ روز (۰٫۰۰۸=P)، بيلي روبين توتال ۵٫۲۵±۱۵٫۷۰ و ۵٫۱۰±۲۱٫۸۸ ميلي گرم در دسي ليتر (۰٫۰۰۱>P)، طول مدت بستري ۱٫۱۱±۰٫۸۰ و ۱٫۷۱±۳٫۳۷ روز (۰٫۰۰۱>P)، سن بهبود زردي ۱۴٫۶۰±۴۹٫۴۰ و ۱۵٫۲۳±۲۱٫۰۰ روز (۰٫۰۸۰=P)، ميزان T4 برابر ۲٫۷±۵٫۸، ۲٫۲۶±۹٫۶۳ ميکروگرم در دسي ليتر و ميزان TSH برابر ۱٫۸۰±۲۲٫۵۶، ۱٫۶۹±۳٫۳۱ ميکرويونيت در ميلي ليتربه دست آمد.
نتيجه گيري: توصيه مي شود در نوزادن مراجعه کننده با هر ميزان زردي پس از هفته دوم زندگي، بررسي از نظر هيپوتيروئيدي صورت گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است