۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله تعيين علل ديسترس تنفسي در اطفال ۶ ماهه تا ۵ ساله در بيمارستان قائم مشهد، ۸۰-۱۳۷۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل از صفحه ۱۷۵ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: تعيين علل ديسترس تنفسي در اطفال ۶ ماهه تا ۵ ساله در بيمارستان قائم مشهد، ۸۰-۱۳۷۸
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديسترس تنفسي
مقاله پنوموني
مقاله آسم
مقاله برونشيوليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريان فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديسترس تنفسي از علل مهم بستري کودکان در بيمارستان و در اکثر موارد ناشي از سه بيماري مهم پنوموني، آسم و برونشيت حاد است. با توجه به بسياري از علايم مشترک اين بيماري ها مطالعه حاضر با هدف بررسي گسترده اين سه بيماري انجام شد تا با توجه به مجموعه يافته هاي باليني، آزمايشگاهي و راديولوژيک درک بهتري براي تشخيص و درمان بيماران داشته باشيم.
روش کار: در اين مطالعه ۲۳۸ کودک که با علامت ديسترس تنفسي در بخش اطفال بيمارستان قائم (عج) مشهد در طي سه سال بستري شده بودند مورد بررسي قرار گرفتند. روش مطالعه توصيفي بود که به صورت دو سال گذشته نگر و يک سال آينده نگر انجام شد. رابطه بين متغيرها از طريق آزمون مجذور کاي به دست آمد.
يافته ها: طيف سني بيماران بين شش ماه تا پنج سال بود. پنوموني، آسم و برونشيوليت به ترتيب با ۴۰٫۳، ۳۰٫۳ و ۱۶٫۸ درصد شايع ترين علل ديسترس تنفسي بودند. %۶۱ بيماران پسر و بقيه دختر بودند. سن متوسط ابتلاي به آسم ۳۶٫۶ ماه و براي برونشيوليت ۱۰٫۳ ماه بود. شايع ترين علامت در بين اين سه بيماري تاکي پنه بود. اکثر بيماران در زمستان و در درجه بعد در پاييز بستري شده بودند. نماي راديولوژيک غالب در پنوموني، انفيلتراسيون در نسج ريه و در آسم و برونشيوليت حاد، پر هوايي ريه ها بود.
نتيجه گيري: براي تشخيص علت ديسترس تنفسي در کودکان بايستي توجه کافي به علايم و نشانه هاي موجود و نيز يافته هاي آزمايشگاهي و راديولوژيک بيمار نمود تا بتوان به تشخيص صحيح دست يافت. در اين مطالعه مشخص شد شايع ترين علل ديسترس تنفسي در کودکان زير پنج سال به ترتيب پنوموني، آسم و برونشيوليت حاد مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است