۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله تعيين شرايط بهينه فرايند سرخ کردن تحت خلاء کدو حلوايي (Cucurbita moschata Duch) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تعيين شرايط بهينه فرايند سرخ کردن تحت خلاء کدو حلوايي (Cucurbita moschata Duch)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهينه سازي فرآيند
مقاله روش شناسي رويه پاسخ
مقاله سرخ کردن تحت خلاء
مقاله کدو حلوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياسائي مهرجردي پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: غياثي طرزي بابک
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بامني مقدم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري چنگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، استفاده از سرخ کردن تحت خلاء جهت فرآوري کدو حلوايي استفاده گرديد و تاثير پارامترهاي فرآيند بر ويژگي هاي محصول نهايي به منظور دستيابي به شرايط بهينه فرآيند مورد ارزيابي قرار گرفت. در ابتدا با انجام پيش آزمايش ها و بررسي پارامترهاي کيفي محصول، محدوده درجه حرارت ۷۰ تا ۱۴۰ درجه سانتي گراد، فشار ۴۰ تا ۱۴۰ ميلي بار و مدت زمان ۳ تا ۱۸ دقيقه در نظر گرفته شد و با استفاده از مدل آماري رويه پاسخ، نمونه ها در درجه حرارت، فشار و زمان هاي طرح ريزي شده فرآوري گرديدند. نتايج حاصل، حاکي از آن بود که محتوي رطوبت، چروکيدگي و تردي بافت محصول متاثر از درجه حرارت و مدت زمان فرآيند مي باشد و تغييرات رنگ محصول تنها با درجه حرارت فرآيند به طور معني داري (p£۰٫۰۵) ارتباط دارد. بر اساس نتايج حاصل از آزمايش ها، شرايط بهينه سرخ کردن تحت خلاء برش هاي کدو حلوايي دماي۸۴٫۵۳ درجه سانتي گراد، فشار ۴۰ ميلي بار و زمان ۱۸ دقيقه تعيين گرديدند.

© حقوق سایت محفوظ است